Varför blir andelen uppklarade våldtäktsbrott allt färre?

Uppklarningsprocent är ett helt värdelöst och meningslöst mått om vi använder det på hela polisens verksamhet. Det är ett vettigt mått om det används på ett enskilt brott som exempelvis våldtäkt. ETC belyser på ett bra sätt hur uppklarningsprocenten för våldtäkter minskat. Fram till 2014 var den cirka 20%, därefter har den minskat till 14% år 2015 och 12% så här långt in på 2016.

Orsakerna till minskningen är oklara, men det finns vissa specifika problem med våldtäkter. Statistiken påverkas exempelvis mycket kraftigt av enstaka fall. Vissa år finns det fall med 100-tals våldtäkter med en och samma gärningsman. Sådana år blir personuppklarningsprocenten högre.

Dessutom går det att se av statistiken att det tidigare var mycket ojämnt mellan olika delar av Sverige. Numera är personuppklarningsprocenten ungefär lika i hela landet. Detta tyder nog snarast på att det var nåt fel med de högre siffrorna som tidigare fanns i vissa polisområden och kanske inte alls på att personuppklarningsprocenten egentligen minskat. Men om det är så kan vi bara veta genom noggranna undersökningar och sannolikt blir det svårt. För har vissa polisdistrikt och polisområden tidigare friserat siffrorna på olika sätt har de säkert också dolt manipuleringen på ett sätt som gör det mycket svårt att upptäcka.

Andra orsaker till att uppklarningsprocenten minskat kan vara våldtäktsbrottsligheten förändrats och att antalet okända gärningsmän ökat. Det kan också vara så att eftersom våldtäkt idag innefattar många fler brott än förr i tiden så kan det finnas fler svårutredda brott bland de anmälda våldtäkterna vilket skulle ge en minskad personuppklarningsprocent. Det är också det utvidgade våldtäktsbegreppet som är den huvudsakliga anledningen till att antalet anmälda våldtäkter ökat ihop med ökad anmälningsbenägenhet (förutom de allra sista åren då den minskat något). Ökad anmälningsbenägenhet har samtidigt också den effekten att antalet svårutredda brott ökar vilket minskar uppklarningsprocenten. Vilket betyder att minskad uppklarningsprocent inte måste tyda på att polisen är sämre på att utreda våldtäkter än tidigare.

Men det är också välkänt att våldtäktsoffer ofta möts av ointresserade poliser och att utredningarna drar ut på tiden. Detta trots att det ska vara utredningar som prioriteras av polisen. Detta kan bara åtgärdas genom bättre utbildning och kompetens inom polisen samt bättre chefer och organisation.

Även om personen som är misstänkt för våldtäkten är känd och det kan bevisas att han varit i kontakt med offret kan det vara svårt att bevisa våldtäkt. Ord står helt enkelt mot ord och när det inte utan tvekan kan bevisas att det handla rom ett brott ska den misstänkte förövaren frikännas. Det kommer ingen ny lagstiftning att kunna ändra på. Den som hoppas på att den förändrade lagen skulle innebär några förändringar hoppas därmed sannolikt förgäves. Även i fall där gärningsmannen borde bli fälld förekommer det friande domar. Att så inte är fallet beror oftast på att tillämpningen av lagstiftningen brister:

– Det stora problemet är inte lagstiftningen i sig, utan tillämpningen av den. Vi behöver inte högre straffskalor. Det som behövs är framför allt att brotten utreds, att gärningsmännen ställs till svars och får rimliga straff, samt att de drabbade får hjälp, stöd och skydd. Att lägga fokus på ny lagstiftning riskerar bara att bli kontraproduktivt. Fokus måste vara tillämpningen av den befintliga lagstiftningen, säger Magnus Lindgren.

Magnus Lindgren är från Stiftelsen Tryggare Sverige.

Sannolikt är det så att det enda sättet att öka personuppklarningen för våldtäktsbrott är att minska antalet våldtäkter. Det enda vettiga sättet på vilket det kan ske är om män börjar uppträda mer respektfullt mot kvinnor. Det är männen som måste ändra sitt beteende och sin syn på kvinnor. De flesta män är okej och har naturligtvis en bra syn på kvinnor samt behandlar kvinnor väl, men det finns män som behandlar kvinnor som skit. Utan en förändring i sådana mäns syn på kvinnor kommer antalet våldtäkter inte att minska samtidigt som de flesta våldtäktsbrott inte kommer att leda till rättegång och fällande domar.

Förändrad lagstiftning är sannolikt helt betydelselöst i sammanhanget. Förändrade attityder och förändrat beteende är det viktiga.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Dessutom har ju anmälningarna ökat, enligt BRÅ, från ca 4000 2006 till ca 6000 2015. Fler vågar anmäla för att det talas mer om problemet. Och om anmälningarna ökar och polisresurserna är konstanta blir det ju färre uppklarade fall. Eller?

    • Ja, det fungerar så eftersom fler anmälda fall innebär fler svårutredda fall.