På vilket sätt skulle fängelse ge bättre förhållanden för kvinnor?

S-kvinnor föreslår i sitt remissvar på Människohandelsutredningen och i en debattartikel i ETC av ordförande Carina Ohlsson att sexköp alltid ska ge fängelse. Jag har svårt att se hur en sådan straffskärpning skulle kunna ge en bättre situation för kvinnor. Det är nämligen så att fängelse inte minskar brottsligheten och inte förändrar människor på ett positivt sätt. Det är snarare tvärsom, fängelse gör tidigare relativt laglydiga människor till återfallskriminella.

Om två ungdomar begår samma typ av brott, men bara den en åker fast, kommer den som åker fatt sannolikt att bli återfallsförbrytare (livsstilskriminella eller gängkriminell) medan den som inte åker fast slutar med brottslighet i vuxen ålder.

Det är i själva verket så att färre brott borde resultera i fängelse, inte fler. Därför är det en dålig idé att sexköpsbrott ska leda till fängelse (fängelse finns faktiskt i straffskalan för sexköpsbrott redan idag vilket jag tycker är orimligt). Det är inte heller rimligt på andra sätt. Den som köpt sex blir inte på något sätt förändrad av att hamna i fängelse. Det krävs helt andra saker för det. Inte heller leder ett fängelsestraff för en sexköpare till färre sexköp. Det krävs helt andra saker för att minska mängden sexköp.

Carina Ohlsson påstår också att prostitutionen var lika stor i Stockholm som i Köpenhamn innan sexköpslagen infördes. Påståendet är så vitt jag känner till inte korrekt. De uppgifter som finns är att prostitutionen i Stockholm var ungefär en tiondel av prostitutionen i Köpenhamn. Någon motsvarighet till dåtidens Istedgade med den mängd prostituerade, sexklubbar och bordeller som fanns där existerade inte i Stockholm. Prostitutionen har enligt den forskning jag läst alltid varit mycket mindre i Sverige än i Danmark och Norge.

Att svensk lagstiftning också ska gälla i andra länder som hon föreslår är också orimligt. För vissa brott är det i praktiken så, men det är inte rättssäkert. Bara om brotten är brott också i internationell lag är det rimligt och så vitt jag kan förstå gäller det i allmänhet för de brott där svensk lag också kan innebär straff för brott som begåtts utomlands. Det kan också vara rimligt om det också är ett brott i det andra landet men inte annars.

Till slut några ord om fritt val. Det finns ingenting i vårt samhälle som är ett helt fritt val. Fritt val är däremot en del av de allra flesta beslut, men vi påverkas också av lagstiftning, vänner, media, politiska beslut, förväntningar, fördomar, familj, reklam osv. Det gäller även prostitution och sexköp. Att prostitution inte är ett fritt val är därmed inget argument (Carina Ohlsson försöker använda det som argument ändå) och det finns en del prostituerade (men inte nån majoritet) som hävdar att de helt frivilligt valt att prostituera sig. Det finns ingen anledning att ifrågasätta detta och de är inte heller representativa för prostitutionen i stort.

Läs mer:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  1. Så fort fylla har nån betydelse har straff mycket liten avskräckande effekt. Brott som begås i stundens hetta eller under drogers påverkan påverkas mycket lite av eventuella straff. Liksom organiserad brottslighet. Men annars finns det en avskräckande effekt i straff. också i böter, för många brott. Fängelse förändrar inte i grunden nåt. Så långt finns det stöd i den forskning som jag sett. De flesta folk kör inte bil när de druckit på grund av att de inte vill skada nån eller sig själv. Straffet tror jag har mindre betydelse. Men det är min uppfattning.

    Fartkameror fungerar. Men det är kameran som fungerar. Den ger folk en möjlighet att undvika att begå brott. Det är en förebyggande metod. Återigen en uppfattning då jag inte läst forskning om detta.

    Vid sexköp är risken att åka fast så liten att ett straff inte har någon som helst avskräckande effekt. Om risken att åka fast var stor skulle det automatiskt också leda till avskräckning. Så sexköp är nog ett sådant brott där straff skulle ha en avskräckande effekt. Böter såväl som fängelse. Men ingen blir bättre i fängelse så böter är bättre är min åsikt. Om det nu fanns nån risk att åka fast. Social stigmatisering skulle sannolikt ha en bättre effekt än straff. Men vill vi verkligen ha ett sådant samhälle?