Göteborg är en trygg stad

Den tryggaste av de stora svenska städerna. Göteborg har lägre antal anmälda brott än Stockholm men jämförbar brottslighet med Malmö. Men Göteborg har en markant lägre våldsbrottslighet än både Malmö och Stockholm mätt i antalet anmälda brott per 100 000 invånare.

Anmälda våldsbrott per 100 000 invånare

Stockholm 1 704
Malmö 1 582
Göteborg 1 314

Källa: Brå:s anmälningsstatistik

Tryggheten i Västra Götaland är också större enligt Nationella Trygghetsundersökningen (NTU). De senaste regionala siffrorna jag hittat är från 2014 men i rapporten redovisas uppgifter ända från 2005. I samtliga tre storstadslän i Sverige har utsattheten för brott under den perioden minskat. Västra Götaland framstår i materialet som betydligt tryggare än Skåne och Stockholmsområdet.

Utsatthet för våldsbrott, 2005, 2014

Uppsala län, 5,4%, 9,7%
Södermanlands län, 8,8%, 8,2%
Skåne län, 8,4%, 7,0%
Stockholms län, 8,8%, 6,9%
Västra Götaland, 7,2%, 5,7%

Källa: NTU

Jämförelserna haltar något vad det gäller Stockholm då Stockholms län i princip bara betsår av storstad medan de andra två också har stora landsbygdsområden och är mer jämförbara. Därför har jag också tagit med Södermanlands län och Uppsala län som omfattar förorter, stadsområden, städer och landsbygd runt Stockholm.I det perspektivet framstår Stockholmsregionen som det mest otrygga området följt av Skåne. Västra Götaland ligger en bra bit efter.

Upplevd otrygghet utomhus är något som påverkas av medier. Skapas det en bild av att en stad är otrygg genom att ständig överdriva brottsligheten så som medier gör med både Malmö och Göteborg så blir folk mer rädda för att gå ut. Det har ofta mycket lite med verkligheten att göra. Män löper exempelvis störst risk att råka ut för brott, men kvinnor är de som är mest oroliga och rädda. Det samma gäller annan orolighet.

Otrygghet vid utevistelse, 2005, 2014

Stockholms län, 24%, 18%
Skåne län, 26%, 16%
Västra Götaland, 21%, 16%
Uppsala län, 19%, 14%
Södermanlands län, 20%, 13%

Källa: NTU

Göteborg har dock troligen fler kriminella nätverk och gatugäng än andra stora städer i Sverige och en oproportionerligt stor del av alla utsatta områden i Sverige finns i Göteborg. Det kan tycks att Göteborg därför borde ha mer brottslighet än de andra två städerna. Men så är det inte.

Orsakerna till att Göteborg har mindre brottslighet än de andra två storstäderna är svåra att reda ut. Men arbetslösheten i Göteborg är lägre och det finns fortfarande mängder av industrijobb som folk utan utbildning kan få. Dessutom är det vanligt att städer med stabila och etablerade kriminella gäng och nätverk har mindre brottslighet.

Moderaterna vill ha fler poliser och fler övervakningskameror för att få ner våldsbrottsligheten i Göteborg (som alltså redan är betydligt lägre än i de andra storstäderna). Sådana saker har mycket små effekter på våldsbrottslighet. Våldsbrottslighet är mycket starkt sammankopplat med tillfälligheter. Folk blir arga i stunden och börjar slåss. Det är mycket starkt sammankopplat med alkohol. Ingen berusad eller för tillfället aggressiv person tänker på om det finns kameror i närheten. Kameror har ingen som helst effekt på den typen av brottslighet och det är majoriteten av brottsligheten. Poliser på plats kan ha en viss lugnande effekt, men den är marginella för polisen kan inte finnas på varje krog och gata eller i varje hem (där många våldsbrott begås).

Gängbrottsligheten utgör inte mer än 10-15% av våldsbrottsligheten. Att få ner antalet gängrelaterade våldsbrott skulle bara marginellt påverka våldsbrottsligheten. Men varken kameror eller fler poliser kan påverka den gängrelaterade våldsbrottsligheten mer än på marginalen. Det kan göra brott lättare att utreda, men inte minska våldsbrottsligheten mer än tillfälligt och på enskilda platser. För minskad våldsbrottslighet på sikt behövs mindre alkoholkonsumtion (den minskar kraftigt bland unga), minskad bostadsbrist och trångboddhet, minskad arbetslöshet, framtidstro med mera. det handlar om långsiktiga saker som bara kan beslutas politiskt. Kameror och fler poliser kan inte påverka de sakerna.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements