Att det inte skulle finns gängkriminalitet i norra Sverige är nog inte sant

DN hävdar att bara för att det inte finns några områden som kallas för ”utsatta områden” i Norrland så finns det ingen gängkriminalitet. Det är naturligtvis ett helt befängt påstående. Antalet anmälda brott i de nordliga länen/regionerna är visserligen mindre än i jämförbara län/regioner i söder men inte mycket mindre. Detta betyder inte heller att kriminella gäng på något sätt saknas. Tabellerna illustrerar också klart den lägre våldsbrottsligheten i västra Sverige som enligt all tillgänglig information har fler kriminella gäng än någon annan region.

Polisområde, anmälda brott per 100 000 invånare, 2015

Region Stockholm, 21 035
Region Väst, 14 768
Region Syd, 14 719
Region Mitt, 13 142
Region Öst, 12 953
Region Norr, 11 015

Polisområde, anmälda våldsbrott per 100 000 invånare, 2015

Region Stockholm, 1 437
Region Syd, 1 102
Region Mitt, 1 011
Region Öst, 1 005
Region Väst, 976
Region Norr, 912

Källs. Brå:s anmälningsstatitisk

Om anmälningsbenägenheten bar är något lägre i norra Sverige skull det ge det resultat vi ser i tabellerna. att antalet anmälda brott är lägre betyder därför inte självklart att brottsligheten är lägre. Det finns anledning att tro att brottslighet som sannolikt är vanligare i norr också har mycket låg andel anmälningar. Det handlar om jaktbrott, fiskebrott, olovlig körning, rattfylla, fylleslagsmål (misshandel, grov misshandel etc), fast det kanske säger mer om mina fördomar än om brottsligheten i Norrland.

DN tar också Umeå som exempel på hur lite gängkriminalitet det finns och hur lät den är att bekämpa. Det är som att ta Lund för att visa på förekomsten av gängkriminalitet i Skåne. Universitetsstäder tenderar i de flesta fall att ha en lägre brottslighet än andra städer. Det är alltså helt orimligt att se Umeå som typiskt för Norrland. Istället bord naturligtvis Luleå tas som exempel. Luleå har betydligt fler anmälda brott per 100 000 invånare än Umeå på samma sätt som Norrköping har fler anmälda brott än Linköping i förhållande till antalet invånare.

I Luleå finns också Hells Angels MC. Det är en grupp som kan betraktas som kriminellt gäng. Det har också förekommit polistillslag mot Hells Angels-anknutna personer i Piteå. Organiserad brottslighet i form av kriminella nätverk förekommer och har förekommit också när det gäller smuggling av varor över finska gränsen, när det gäller miljö- och ekobrottslighet, korruptionsvartjobb osv. Det är bara det att den typen av kriminella nätverk inte hör till de som betraktats och betraktas som ett problem i den allmänna debatten. De har ju alltid funnits. Det är ju bara ”vanligt folk” eller ”bönder” och finns inte i några ”utsatta” områden. Fördomar styr och ställer över vad som betraktas som utsatthet och vad som betraktas som kriminella gäng.

Men, samtidigt. Norrland är mer som Sverige var förr. Sossestyrt, mindre sociala nedskärningar, få privatiseringar, mindre klassklyftor (finns väldigt få rika) industrier, ingen eller obetydlig bostadsbrist och lättare att klara sig vid sidan av samhället. Stora klassklyftor (upplevda sådana är det viktiga och finns det inga rika så…) och sociala nedskärningar inklusive privatiseringar leder till ökad social oro och ökad gängbrottslighet.  Den nyliberala politiken har inte fått samma genomslag i Norrland som i södra Sverige och därför ser vi färre kriminella gäng och mindre brottslighet liksom ett lägre stöd för högerextremistiska och rasistiska organisationer.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements