Utan tillräckligt med bostäder kan inte hedersförtryck bekämpas

Det finns problem i vissa grupper i vissa förorter med lika rättigheter för kvinnor och män. Flickor kontrolleras och får inte leva ett fritt liv medan pojkar får göra det. Även familjer som skulle vilja ge lika rättigheter till flickor som pojkar har svårt då grupptrycket i vissa miljöer blir för tungt att kämpa mot. Idag kalls det hedersförtryck, på 1950-talet då det var likadant i hela det svenska samhället hade vi inte namn på det mer än ojämlikhet mellan könen. Diskriminering av kvinnor. Orättvisa mot kvinnor.

En grundorsak till att dessa problem kunnat breda ut sig i många stadsdelar och områden, bland kristna såväl som bland muslimer från mer patriarkala kulturer än den svenska är segregation. Segregationen är ett resultat av ekonomiska klyftor, klassklyftor och bostadsbrist. Förtryck av kvinnor, hedersförtryck är en av yttringarna som följer på dessa problem. Vill vi ha en långsiktig lösning på hedersproblematiken måste vi åtgärda grundorsakerna. Att åtgärda dem är en del av det som behövs för att bliv med hedersvåld, kvinnoförtryck och ojämställdhet.

En annan sak som behövs för att motverka hedersproblematiken är förbud mot privatskolor (det räcker inte med förbud mot religiösa privatskolor då det är lätt att ha religiösa privatskolor under täckmantel av nåt annat), att elever får gå i skolor i andra stadsdelar än sin egen så länge det är gemensamt ägda och kontrollerade skolor. Vidare behövs det utbildningsinsatser och stoppade bidrag till odemokratiska religiösa organisationer.

Men viktigast är att bygga bort bostadsbristen och att minska de ekonomiska klyftorna i samhället. Det senare görs bäst genom att arbetslösheten minskas men också genom att försörjningsstöd, a-kassa och sjuklön ökas till nivåer som det går att leva på.

Tillräckligt med bostäder och bättre inkomster gör det möjligt för folk (personer, familjer, grupper, flickor, pojkar) att bryta upp från förtryckande miljöer. Utan sådana möjligheter spelar andra insatser mycket liten roll. Precis som folk på 1950-talet kunde flytta från kulturellt trånga miljöer på den svensk landsbygden till kulturellt fria miljöer som städerna i Sverige behöver människor idag kunna flytta från kulturellt ofria och isolerade miljöer i förorter till mer fria miljöer. Det behövs både vilja att göra det (skapas bland annat genom utbildning) och möjlighet vilket kräver möjlighet att få en bostad och att ha tillräckligt med pengar.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

PS. Det är i stort sett samma saker som behövs för att kunna bekämpa gängbrottsligheten på ett långsiktigt hållbart och fungerande sätt.

Advertisements