Hälften av världens befolkning har inte internet

State of Broadband 2016Enligt rapporten The State of Broadband 2016 har inte ens hälften av världens befolkning tillgång till Internet. Rapporten publiceras av Bredbandskommissionen som grundats av ITU och UNESCO. Den visar att 53 procent av världens befolkning inte har tillgång till internet.

Nästan hälften, 45 %, av de som saknar tillgång till internet finns i folkrika länder som Kina, Indien och Indonesien. Kommissionen menar därför att riktade insatser mot några få nyckelländer skulle kunna minska den digitala klyftan.

Island har den största andelen invånare som använder internet (98 procent) i världen. Norge och Danmark är tätt efter, på tredje och fjärde plats. Finland ligger på 12:e plats och Sverige återfinns först på 15:e plats.

I sitt arbete för att främja utvecklingen av bredband och utvecklingen av internet anger Bredbandskommissionen fem huvudmål. Dels att alla länder ska ha nationella planer för bredbandsutveckling och dels att prisnivån för bredband ska vara överkomlig. De vill också få fler personer att börja använda internet samt öka antalet bredbandsuppkopplingar i hemmen. Dessutom har de som mål att tillgången till internet ska vara lika för män och kvinnor.

Den nu presenterade rapporten pekar på en positiv utveckling med ett större antal nationella bredbandsplaner och en stigande andel bredbandshushåll under det senaste året. Skillnaden mellan könen har dock enligt rapporten ökat något och i de minst utvecklade länderna är priserna för höga för majoriteten av befolkningen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements