Min fiskeblogg populärare än denna politiska blogg

Fast bara på facebook. Inte när det gäller antalet läsare. Jag har ungefär fyra gånger så många läsare på denna blogg som på min fiskeblogg men å andra sidan läses min blogg om yrkesfiske sannolikt med jämna mellanrum av nästan alla som sysslar med yrkesfiske och fiskerinäring i nån from i Sverige.

På facebook har denna blogg 223 gilla-markeringar och min fiskeblogg har 306. Det är inte så jättemånga för någon av bloggarna, men så fungerar ju facebook än så länge bara som en slags reklamkanal för mina bloggar. Jag blir stressad av informationsflödet på facebook och undviker därför att spendera tid där.

Facebook är den näst viktigaste källan för läsare till min fiskeblogg Njord och står för nästan 25% av alla besök. Googlesökningar den viktigaste källan för besökare och 52% av besökarna hittar till fiskebloggen Njord på det sättet. Direktbesök står för 18%. På denna blogg står Googlesökningar för 85% och facebook bara för 3% medan direktbesök står för 7%.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements