15 år av gängvåld

Gängvåldet i år är mindre än förra året. Antalet skjutningar har det senaste året minskat och antalet dödsoffer i gängrelaterat våld under året har minskat jämfört med 2015.

Mängden skjutningar i Göteborg har varit ungefär densamma sen omkring år 2005 med ned och uppgångar mellan enskilda år. Men trenden har inte varit ökande de senaste tio åren. Jag börjar statistiken 2005 då 2006 var det första året med många skjutvapenmord. Gängvåldet började dock långt innan dess och redan 2001 inträffade en av de värsta händelserna, eldstriden mellan Original Gangsters och Naserligan på Näsets badplats mitt bland de badande.

Antal skjutvapenmord i Göteborgs kommun 2005-2015

2005: 3
2006: 8
2007: 5
2008: 6
2009: 8
2010: 3
2011: 2
2012: 3
2013: 9
2014: 7
2015: 7
2016: 5

Källa till uppgifterna för alla år utom 2016 är Brå:s statistik över anmälda brott.

Antalet mord med skjutvapen var lika högt perioden 2006-2009 som det varit 2013-2015. Under 2016 har det än så länge varit färre gängmord än 2015. Under hösten 2015 och våren 2016 skedde mycket få men antalet mordoffer i gängrelaterade mord fördubblades med de senaste dagarnas tre mördade (inkluderat ett offer för en sprängning i Biskopsgården). Flertalet skjutningar och skjutvapenmord är relaterade till kriminella gäng och nätverk, men inte alla.

Att hävda att gängvåldet ökat kraftigt i Göteborg under de senaste åren förfaller enligt statistiken som felaktigt. Jämför vi med 2010-2012 är våldet betydligt mer omfattande de senaste åren men jämför med 2006-2009 är det inte mer omfattande. Men nu säger skjutvapenmord inte allt om gängvåldet. 2015 dödades 4 personer av en bomb i ett gängrelaterat mord och i år har en person dödats med en handgranat. Det var alltså en klar topp år 2015. Det total antalet dödade under bägge de våldsammare perioderna är ungefär detsamma.

2006-2009 fanns det tre konflikter i Göteborgs undre värld, mellan Original Gangsters och Naserligan, mellan Hells Angels/Red & White Crew och Bandidos MC/X-team och mellan Gårdstensalliansen (dominerat av Naserligan) och Bandidos MC/X-team.

2013-2015 har det främst funnits två konflikter, en gängkonflikt i Bergsjön/Kortedala och konflikten mellan Backagänget/Friskvädersnätverket och Vårvädersligan som främst berört Biskopsgården med många dödade. Men det finns också en konflikt i Gårdsten och en konflikt i Tynnered. Under 2016 har Tynnered varit den stadsdel i Göteborg som haft flest skjutningar.

Stockholm har dock under perioden 2013-2015 haft betydligt fler skjutvapenmord än Göteborg. Så har inte varit fallet tidigare. 2011-2012 hade Malmö betydligt fler skjutvapenmord än de andra två svenska städerna. Att hävda att det skulle vara värre i Göteborg tycks inte med sanningen överensstämmande, med undantag av perioden 2006-2009 då Göteborg helt klart stack ut med betydligt mer gängvåld än de andra två städerna. Idag sticker dock inte Göteborg ut.

Med tanke på att skjutvapenmord, andra gängrelaterade mord och antalet skjutningar minskat i år jämfört med de tre föregående åren kan det inte sägas att gängvåldet i Göteborg är ökande eller speciellt omfattande. Under hela perioden har gängvåldet av allt att döma dessutom varit mer omfattande i Stockholm.

Det finns också grundläggande förklaringar till situationen. Ökade ekonomiska klyftor som en följd av arbetslöshet, sociala nedskärningar och privatiseringar, Ökad bostadsbrist som en följd av avregleringar och privatiseringar. Arbetslöshet och otrygghet som en följd av avregleringar och privatiseringar.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements