Dom i hemtjänsthärva

Nu har dom fallit också i den andra hemtjänsthärvan i Södertälje. I denna härva har fem personer stått åtalade för grova bedrägerier och häleri riktade mot Södertälje kommun om sammanlagt drygt 6,7 miljoner kronor. I den första härvan föll dom för ungefär en månad sen.

Målet har i korthet gällt verksamheten i hemtjänstförtetaget Jaja Omsorgen (Jaja Omsorg & Service, senare AB Hemtjänst och Service i Sverige) som under 2012 fram till början av januari 2014 tillhandahållit hemtjänst åt äldre personer. Det har till stor del rört sig om anhörigvård, vilket inneburit att en nära släkting anställts av Jaja Omsorgen för att utföra hemtjänsten. I domen konstaterar tingsrätten att Jaja Omsorgen vilselett Södertälje kommun vid anbudsgivningen, vid kontraktsskrivningen och vid varje fakturering som inneburit att utbetalningarna i sin helhet, drygt 6,7 miljoner kronor, inneburit skada för kommunen då eventuell motprestation saknar värde för kommunen.

Samtliga åtalade har förnekat brott och i huvudsak gjort gällande att hemtjänst utförts på det sätt som avtalats mellan kommunen och Jaja Omsorgen.

Den huvudåtalade dömdes till fängelse i 3 år och 2 månader för grovt bedrägeri och två dömdes för häleri (penninghäleri). En åtalad dömdes för dataintrång men frikändes för grovt bedrägeri. En åtalad frikändes helt för brott (häleri). Skadestånd dömdes ut till Södertälje kommun på drygt 6,7 miljoner kronor beträffande den huvudåtalade och på drygt 200 000 kr för de två som dömdes för häleri.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements