Naiva ekonomer om brottslighet

Två ekonomer har skrivit en artikel i GP om hur gängbrottsligheten kan bekämpas. Eva Ossiansson och Henrik Hansson är deras namn. Artikeln är intressant och handlar om BID, Business Improvement District. Ett intressant koncept som de menar varit framgångsrikt i New York. Det är dock samtidigt oerhört naivt av dem att tro att det kan fungera i Göteborg och visar att de nog egentligen har rätt dålig koll på brottsligheten i Göteborg (och New York).

Enligt de två ekonomerna är BID är ett geografiskt område där handel, fastighetsägare och stadsdelens intressenter skapar en icke-vinstdrivande organisation, för att finansiera förbättringar i deras område genom att tillsammans avsätta medel för utveckling. BID:s ersätter inte de tjänster som en kommun erbjuder utan kompletterar dem snarare. Styrningen av BID:s sker lokalt av berörda fastighets- och affärsägare, boende och offentligt valda.

Det låter bra och har säkert fungerat bra i New York. Men det finns vissa saker som visar att de har noll koll. Brottsligheten i New York har gått. Mordfrekvensen (det enda måt som är internationellt jämförbart då definitionen på mord är lika i de flesta länder) är dock dubbelt så hög som i Göteborg. I New York är mordfrekvensen 3,9, dvs 3,9 mördade per 100 000 invånare. I Göteborg är den cirka 2. Det som de två ekonomerna menar är framgångsrikt har alltså inte minskat brottsligheten ens till den låga nivå vi har i Göteborg. Det är därmed en metod som sannolikt inte skulle fungera i Göteborg överhuvudtaget.

Eller så är det så att BID inte har något som helst med minskningen av brottsligheten att göra. Det är faktiskt troligt att det är så. Vad vi sett i New York är en omfattande gentrifiering av staden, framförallt av Manhattan, med en stor utflyttning av fattiga och inflyttning av rika och medelklass. Detta ihop med att brottsligheten i hela USA och i hela västvärlden länge minskat (sen början av 1990-talet) av helt andra skäl har sammantaget gjort att brottsligheten i New York minskat mer än i USA i genomsnitt. Det är lite osäkert vad minskningen i hela västvärlden beror på, men åldrande befolkning, bättre mediciner mot psykisk sjukdom, färre oönskade barn, mindre alkoholförbrukning med mera är sannolikt bidragande orsaker. Samtidigt finns det en viss ökning av brottsligheten i småstäder i New Jersey på andra sidan Hudson-floden dit många av de fattiga flyttat. Något sådant finns det idag inte förutsättningar för i Göteborg. Nån gentrifiering av Hjällbo, Tynnered eller Biskopsgården lär inte ske. Biskopsgården är inte Harlem.

I Göteborg finns också mycket få små lokala fastighetsägare och de som finns är i allmänhet slumvärdar som inte kommer att bidra till nån positiva utveckling överhuvdtaget. I övrigt är det svenska storbolag som styrs av överklassvenskar med noll koppling till de aktuella förorterna. De kommer inte att kunna bidra på något positivt sätt. Vad det gäller lokala affärsmän är de ofta direkt eller indirekt kopplade till olika kriminella grupperingar.

Det gäller i Hjällbo och Hammarkullen där det finns kopplingar från lokala affärsmän, både släktmässiga och affärsmässiga, till det kriminella nätverk som brukar kallas Alikhan efter den dominerande familjen, det gäller i Södertälje där flera ledande fastighetsägare såsom exempelvis familjerna Ataseven och Melkemichel har direkta kopplingar till Södertäljenätverket. När den så kallade Gårdstensalliansen existerade var det också tydligt att den finansierades av lokala köpman med kopplingar till de då dominerande gängen i nordöstra Göteborg, Naserligan och Tigrarna.

Jag har svårt att se hur affärsinnehavare med kopplingar till organiserade gäng kan bidra till att gängkriminaliteten kan bekämpas. Det skulle snarare förstärka gängens grepp över vissa områden och vissa förorter. Kanske minska våldet, men istället göra brottsligheten institutionaliserad genom olika former av korruption. Det är uppenbart att de två ekonomerna har noll kol på hur den organiserade brottsligheten och de kriminella gängen fungerar i Sverige och hur det ser ut. De är som jag ser det oerhört naiva och deras förslag är oerhört naivt om än välmenande.

Exempel som Pantrarna i Biskopsgården visar också hur svårt det är att organisera alternativ i förorter utan att de infiltreras/tas över av personer som är kriminella eller har kopplingar till kriminella.

Den typen av sker som de två ekonomerna föreslår fungera möjligtvis i områden med större befolkning, fler lokala affärsmän och högre brottslighet. Men i Göteborgs förorter skulle de med stor sannolikhet at en effekt som innebär stärkta kriminella gäng.

Det som istället behövs är helt andra saker.

Det behövs en utveckling där bostadsbristen försvinner. Det måste vara möjligt för folk att flytta och för unga att skaffa sig en egen lägenhet. Trångboddheten som tvingar unga ut på gatan måste också byggas bort. att bygga ihop förorterna med städerna och bygga om förorterna till bättre fungerande stadsdelar socialt är också viktigt. Minskad trångboddhet innebär sämre rekryteringsmöjligheter för gängen, Ingen bostadsbrist innebär att det går att ta sig bort från miljöer med hårt grupptryck och det innebär minskade rekryteringsmöjligheter för gängen. Dessutom ger det hopp för personer som känner att de vill komma bort från det ställe där de just nu lever. Att känna hopp om framtiden motverkar brottslighet,

Ekonomiska klyftor behöver minskas. Det kan göras genom att möjligheter till tillfälliga anställningar minskas och att fast anställningar återigen blir norm. Det tvingar företag att ha ett visst mått av överanställning vilket minskar arbetslösheten och därmed de ekonomiska klyftorna. En begränsning av övertid har samma effekter. Vidare måste det vara möjligt att leva på försörjningsstöd (socialbidrag), a-kassa , sjukkassa etc. Går inte det blir det ett incitament till brottslighet. Ökade bidragsnivåer innebär minskade ekonomiska klyftor vilket innebär minskad brottslighet. Minskad arbetslöshet leder också till ökat hopp om en bättre framtid. Och att känna hopp….

Polisarbetet måste vara förebyggande och långsiktigt med närvarande poliser i lokalsamhället. Delvis arbetar göteborgspolisen så, men det kan bli mycket bättre.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements