Mycket lågt stöd för jihadister i Göteborgs förorter

En undersökning gjord av föreningen Varken Hora eller Kuvad i några av Göteborg skolor visar enligt media att en överväldigande majoritet (88,7%) av alla elever inte stöder extremistiska muslimska organisationer. Att resterande 11,3% i Göteborgs förortskolor (var tionde elev)skulle stå bakom muslimska extremister är en uppgift som media sprider friskt. Den är inte sann. Ännu mindre sant att 11,3% stöder IS.

Föreningen Varken Hora eller Kuvad valde ut 5 skolor i Göteborgs förorter där de trodde att stödet för islamister var stort. Dessa 5 skolor är alltså inte på något sätt representativa för Göteborgs förorter som helhet och kan inte användas som underlag för att påstå att stödet för islamistiska organisationer omfattas av 11,3% procent av alla elever i Göteborgs förortsskolor. Urvalet av de utfrågade är nämligen väldigt skevt.

Men inte ens på de 5 utvalda skolorna är stöder för Islamiska Staten eller för muslimska fundamentalister så stort som 11,3%. De fick nämligen svara på följande fråga: Har du sympati för grupper som kan beskrivas som religiösa extremister? Att svara ja på den betyder inte nödvändigtvis att en person stöder religiösa extremister. Inte heller betyder det självklart att det handlar om muslimska extremister (40% av alla svarande uppgav att de var kristna). Sen finns det säkert också unga som svarar att de sympatiserar med såna organisationer på rent jävelskap. Så egentligen kan vi inte dra några som helst generella slutsatser utifrån den aktuella undersökningen.

Islamiska Staten är dessutom bara en av många religiöst fundamentalistiska muslimska organisationer. Stödet för dem i de 5 skolorna är helt klart inte så stort som 11,3%.

Dessutom vet vi inte svarsfrekvensen. Hur många var tillfrågade, hur många svarade och hur många svarade inte. Utan tillgång till dess siffror måste vi dra slutsatsen är siffran 11,3% är mycket osäker.

Det enda vi vet helt säkert är att en överväldigande, en förkrossande, majoritet i de 5 skolorna inte sympatiserar med någon form av religiösa fundamentalister.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements

3 Replies to “Mycket lågt stöd för jihadister i Göteborgs förorter”

  1. ”Så egentligen kan vi inte dra några som helst generella slutsatser utifrån den aktuella undersökningen.”

    Så är det. Det lite slitna citatet, tillskrivet Mark Twain, som säger ”det finns tre slag av lögn – lögn, förbannad lögn och statistik” har uppenbart relevans i detta sammanhang. Det känns inte som att varken de som gjort undersökningen eller tolkande journalister vet särskilt mycket om statistiska metoder.

    Statistiska metoder är ett kraftfullt verktyg men kräver samtidigt stor kompetens att använda inte minst inom samhällsvetenskapen, som är extremt komplex med alla sina beroenden. Ett relevant urval och urvalets storlek är A och O inom statistiken och här verkar det som att Varken Hora eller Kuvad har en hel del att lära. Om man gör undersökningen utifrån en förutfattad mening om skolor där man ”tror” sig kunna få ett utfall är man fel ute redan från början.

    Också frågan som sådan ”Har du sympati för grupper som kan beskrivas som religiösa extremister?” är alldeles för öppen för att den ska kunna ge ett relevant resultat. ”Religiösa extremister” kan säkert av många tolkas som bokstavstroende utan att de för den skull är våldsamma på något sätt. Det finns undersökningar som visar att det med en ”rätt” frågeformulering i princip går att styra utfallet åt ena eller andra hållet.

    När sedan journalister tolkar, utan att ha de mest elementära kunskaperna om statistiska metoder, blir allt bara fel.

Kommentarer inaktiverade.