Bankerna ska inte vara gynnade skattemässigt – pengarna behövs till välfärden

Idag har bankutredningen presenterat en rapport som innehåller ett förslag om en skatt på banker och finansföretag som ska drivas igenom före nästa val. Förslaget kommer ursprungligen från Vänsterpartiet och grunden är att banksektorn är mycket gynnad jämfört med andra områden, i och med att den är momsbefriad.

– Svenska banker gör väldigt stora vinster, medan svensk välfärd verkligen behöver mer resurser för att förbättra kvalitet och anställa fler. Det är ett otillbörligt förhållande som måste ändras så att bankerna bidrar mer till vår vård, skola och omsorg, säger Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson för Vänsterpartiet i ett pressmeddelande.

Svenska banker gör en vinst på drygt 80 miljarder kronor och Riksbankens beräkningar visar också att bankerna i genomsnitt har tjänat 26 miljarder per år för att staten antas garantera deras förluster och inte tillåter dem att gå i konkurs.

– Dessa enorma övervinster visar tydligt att det finns utrymme för en bankskatt som inte drabbar kunderna. Det är ägarna som ska beskattas. Vi är glada för att bankutredningen nu kommer med ett angeläget förslag för ekonomisk jämlikhet, som Vänsterpartiet har drivit igenom, säger Ulla Andersson.

Utredningen menar att mellan 0 och 2 600 arbeten kan påverkas av förslaget. Bankföreningen som motsätter sig förslaget är däremot helt hysteriska och menar att det handlar om att 16 000 arbeten kan försvinna, varav 7 600 inom banksektorn. De har gjort en egen utredning genom konsultföretaget Copenhagen Economics. De menar kan en ny skatt att leda till att fler verksamheter flyttar utomlands till länder med lägre lönekostnader, till exempel Baltikum. Skatten riskerar också leda till att fler bankkontor måste läggas ner eller minska servicenivån, särskilt mindre kontor på landsbygden. Ett bankkontor med tio anställda skulle behöva minska personalen med en anställd för att kompensera för den extra kostnaden.

Men det är lite si och så med Bankföreningens resonemang och logik för de menar att det inte är bankerna som tjänar på att de är momsbefriade, utan konsumenterna. Det betyder ju i så fall att det är konsumenterna som förlorar på att den ny skatten införs och att inga jobb försvinner. Banföreningens resonemang hänger inte ihop och deras uppgift om 16 000 arbetstillfällen saknar därmed trovärdighet.

Flera akademikerfackföreningar har också kritiserat förslaget då det kan drabba tjänstepensionerna.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements