Svensk bevakning av USA-valet totalt undermålig – Trump är nästan chanslös

Det är har länge varit klart att det med all sannolikhet saknas för utsättningar för att Donald Trump ska kunna vinna valet i USA. Ändå har svenska tidningar hela tiden rapporterat som om det fanns realistiska möjligheter för Trump att vinna. Det finns inte. Opinionen i USA har varit stabil under hela valkampanjen och den har tydligt visat att Hilary Clinton kommer att vinna.

Svenska tidningar har också fokuserat på stöd i opinionen. Men det har mindre betydelse i ett US-amerikanskt val. En president kan bli vald även om personen får en minoritet av rösterna. Det som är viktigt är elektorerna och en person som vinner en delstat får samtliga.

Inte ens den opinionssajt som rankar Trumps chanser att vinna högst ger honom någon chans. Sajten Five Thirty-Eight anger sannolikheten för en Clintonseger till 65 procent, mot 35 för Trump. New York Times sätter samtidigt sannolikheten för att Clinton vinner till 84 procent medan Huffington Post anger 98 procent.

På realclearpolitics.com har Clinton just nu 216 klara elektorer och Trump 164. 158 är är osäkra. För att vinna behövs 270 av totalt 538. Clinton behöver vinna 2-4 osäkra delstater för att klara det, Trump behöver vinna nästan alla.

I stort sett allt tyder på att Clinton vinner stabilt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements
  • Pingback: Uppenbarligen har opinionsinstituten i USA haft fel | Svensson()

  • Olof Larsson

    ”I stort sett allt tyder på att Clinton vinner stabilt”

    Det inträffade, att näste president sorgligt nog kommer att heta Donald Trump, visar hur vanskliga opinionsundersökningar kan vara. Det lär här finnas utrymme för ett helt forskningsområde för att förstå hur bedömningarna kunde gå så fel. Politiska bedömare både i USA och på andra ställen har nog också en hel del att fundera över. Man har misslyckats att förstå opinionens verkliga strömningar och drivkrafter.

    Min egen gissning är att en av förklaringarna finns i en trötthet inför etablissemanget. Obama hade det förvisso inte lätt med majoritetsförhållandena i Kongressen men för mig har han ändå ibland framstått som ”mycket snack och lite verkstad”. Clinton var en del i detta etablissemang och insikten om nackdelarna med detta var nog något som varken opinionsundersökare eller bedömare riktigt förstod.

    • Jag tror att det mycket handlar om att etablissemanget är så fjärmat från vanligt folk att någon ömsesidig förståelse eller något utbyte av idéer och tankegångar inte förekommer. Det är som två parallella samhällen. Därför hamnar opinonsundersökningar också fle.