Mediestöd istället för presstöd

Medieutredningen har föreslagit ett mediestöd istället för presstöd. Det är som jag ser det en bra utveckling som gör det möjligt för digitala nyhetsförmedlare att få mediestöd. Medielandskapet består inte längre bara av papperstidningar utan är idag så mycket mer omfattande. De flesta som kommenterar utredningens förslag är i huvudsak positiva men det finns en del gamla surkart.

Tankegångarna om ett nytt public-serviceföretag begriper jag inte riktigt, men jag får väl läsa på. Det är i alla fall nåt som verkar störa en hel del branschmänniskor. Rent spontant tycker jag det verkar onödigt, men det är ju inte heller ett konkret förslag utan en slags idéskiss.

Hela förslaget lär leda till ett mindre stöd till papperstidningar varav en hel del då sannolikt kommer att läggas ner. Det är också rimligt med en sådan utveckling. Det är inte direkt papperstidningens tid.

De konkreta förslagen för vilka som ska kunna få mediestöd är:

3 § Mediestöd får lämnas till allmänna nyhetsmedier som

  1. präglas av principen om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet,
  2. har ett redaktionellt innehåll som utgör minst 60 procent av hela innehållet,
  3. har ett exklusivt, egenproducerat redaktionellt innehåll som utgör minst 20 procent av hela innehållet,
  4. har ett redaktionellt innehåll som präglas av hög kvalitet och inre mångfald,
  5. är allmänt tillgängliga,
  6. självständigt sprids under egen titel med en ansvarig utgivare,
  7. publiceras eller sänds minst 45 gånger per år,
  8. är riktade till en svensk målgrupp, och
  9. har en god användarförankring.

Som jag ser det borde mina mediekanaler med dessa regler kunna få mediestöd. Jag producerar en mängd nyheter och opinionsartiklar om en mängd olika saker. Ekonomi, finansvärlden, kriminalitet, yrkesfiske, havsmiljö, kultur inklusive böcker, film, TV, science-fiction, arkitektur, stadsplanering med mera. Jag skriver om ett område som det i stort sett bara är jag som skriver om på en daglig basis, svenskt yrkesfiske vilket också innebär att jag skriver en hel del om kommuner (exempelvis Öckerö) där det normalt finns en mycket liten mediebevakning. Sådant ska prioriteras när det gäller det nya mediestödet:

11 § Ytterligare produktionsstöd får lämnas till allmänna nyhetsmedier som har en journalistisk verksamhet i kommuner som är svagt bevakade eller obevakade. Det ytterligare produktionsstödet för detta ändamål får uppgå till högst 500 000 kronor per kommun.

För att kunna få mediestöd behöver dock mina sajter sannolikt samordnas på ett bättre sätt. Liksom bli en och samma sajt, fast ändå inte.

Det som eventuellt kan bli besvärligt för min del är själva ansökningsförfarandet, exempelvis delar av denna paragraf:

26 § Alla ansökningar om mediestöd ska vara skriftliga och innehålla en oberoende företagsekonomisk bedömning och marknadsanalys. Ansökningar om produktionsstöd ska även omfatta en plan för hur stödbehovet kan minska och på sikt upphöra. Sökanden ska därutöver lämna de handlingar och uppgifter som mediestödsnämnden behöver för att pröva ansökan.

Ett av sätten för att kunna finansiera en sajt  är reklam och det går inte för en sajt av mitt slag idag och knappast i framtiden heller. Det andra är ekonomiskt stöd från företag inom de branscher jag skriver om. Men det skulle göra min sajt beroende och inte längre oberoende, vilket inte känns så bra så det är knappast aktuellt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements