Ett dygn på internet varje vecka

Svenskarna tillbringar nästan ett dygn uppkopplade på internet varje vecka. Internet har också blivit svenskarnas viktigaste informationskälla. Det visar undersökningen Svenskarna och internet 2016  från IIS, Internetstiftelsen i Sverige.

Andelen svenskar med tillgång till internet har i flera år legat stabilt på strax över 90 procent. Men tiden som ägnas åt internet ökar stadigt.

Undersökningen visar att svenskarna lägger nästan 24 timmar på nätet varje vecka, en ökning med drygt två timmar sen förra året. Mest aktiva är unga män i åldern 16-25 år som lägger i genomsnitt 40 timmar på internatanvändning veckan. Förklaringen är enligt rapporten ökad tillgång till mobila enheter som smarta mobiler och surfplattor.

78 procent av hela befolkningen kopplar upp sig via mobilen, 65 procent varje dag. 41 procent av svenskarna har en Iphone mot 37 procent som väljer Android. Bland de upp till 25

Alltmer medieanvändning sker på internet, men än så länge är stabiliteten i medielandskapet påfallande. Förändringen går långsamt. Mönstren i mediekonsumtionen är också olika bland yngre och äldre.

De äldre håller emot och är trogna de traditionella formaten; de läser papperstidningar, ser på tablå-tv och lyssnar på flödesradio. Även ungdomar tittar fortfarande på tablå-tv och lyssnar på flödesradio, men föredrar att läsa dagstidningar på nätet.

Internetanvändandet bland mycket små barn ökar hela tiden. Tre av fyra 2- åringar (72 %) använder internet, vilket är en ökning med fem procentenheter sedan förra året då det var 67 procent. En tredjedel (32 %) av de allra yngsta barnen använder internet varje dag.

Den dagliga användningen av sociala medier har mer än fördubblats under de senaste sex åren, från 28 procent 2010 till 58 procent i år.

De som använder sociala nätverk gör det lite drygt en timme om dagen eller sju timmar i veckan. Kvinnor ägnar i genomsnitt mer tid än män åt sociala medier, 7,8 timmar per vecka jämfört med männens 6,3 timmar.

Över hälften av internetanvändarna besöker dagligen sociala nätverk i sin mobil.

Facebook är det sociala nätverk som flest använder (71 %) och användningen ökar bland alla åldrar förutom bland 12-15 åringarna. Näst störst är Instagram (44 %). En fjärdedel av internetanvändarna använder Snapchat (25 %), men här är det stora skillnader mellan olika åldersgrupper och det finns knappt några användare alls över 56 år. Det enda sociala nätverk som minskar i användning är Twitter, från 22 procent 2015 till 18 procent i år.

Flickor är mer aktiva på sociala nätverk än pojkar. Vid elva års ålder är 56 procent av flickorna dagliga användare jämfört med 42 procent av de jämngamla pojkarna.

Halva befolkningen söker efter nyheter på nätet varje dag. I åldersgruppen 26-55 år är det två tredjedelar som dagligen söker nyheter på internet.

År 2016 gick internet dessutom om tv som svenskarnas viktigaste källa till information. Nästan 6 av 10 svenskar anser att internet är viktigt eller mycket viktigt som allmän informationskälla. Bland ungdomar mellan 16-25 år är Facebook en viktigare nyhetskälla än tv, radio och dagstidningar.

Det vanligaste sättet att ta del av nyheter online är via datorn, men för de som dagligen söker nyheter är den smarta mobilen vanligast.

Nio av tio (90 %) internetanvändare har någon gång e-handlat, särskilt i yngre åldrar där nästan alla gör det regelbundet. Fler och fler, nu mer än hälften (55 %), säljer även saker på nätet.

Fyra av fem (79 %) med smart mobil använder mobilt bankID och två tredjedelar (66 %) swishar.

Streaming av film har ökat kraftigt från 28 till 38 procent, medan motsvarande tjänster för musik ligger kvar på samma nivå som förra året (44 %) .

Youtube är den populäraste sajten i alla åldrar. 100 procent av 11-19-åringarna kollar på Youtubefilm, 80 procent av internetanvändarna över 76 år använder Youtube någon gång.

Trots att streamingtjänsterna ökar ligger fildelningen kvar på samma nivå, runt 20 procent, de senaste åren. Fildelarna är också den grupp som i högst utsträckning betalar för streamingtjänsterna. 60 procent av fildelarna betalar för streamingtjänster, jämfört med 39 procent av de som inte fildelar.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements