Centern och de gröna tar makten i Baltikum och blir tungan på vågen i Moldavien

Samma dag som Trump vann valet i USA kom nyheten på finska yle.fi om att Centern är på väg att ta makten i Estland. Det är centerns miljöinriktade ledare Jüri Ratas som förväntas bli statsminister med hjälp av socialdemokraterna tack vare en pågående regeringskris.

I Lettland har redan ett alliansparti med bönder och de gröna erövrat presidentposten 2015 som dock styrs i avgörande frågor av statsministern. Men även denna post har i år tillfallit det regionalt baserade EU-skeptiska Liepajapartiet som är nära allierat med bönderna och de gröna. I Litauen gick LVZS som är ett grönt parti på agrardemokratisk grund starkt framåt i riksdagsvalet 31 oktober och förväntas bli regeringsbildare.

I Moldavien höll ryssvänliga Socialistiska partiet nästan på att vinna första omgången i presidentvalet. Bonde och centerpartiet Vårt Lands kandidat fick med 6 procent i första omgången en avgörande roll vilket visade sig i sista valomgången då Socialistpartiet vann mot en EU-vänlig kandidat som tidigare arbetat för IMF med röstsiffrorna 55-45.

Vilken politik är det då som leder till framgångar med en väljarbas som kan sägas likna den Trump har i USA med landsorten och marginaliserad industriarbetarklass. Det intressanta att det är raka motsatsen till Trumps politik utom möjligen när det gäller att minska spänningarna i konflikten mellan väst och Ryssland.

Centerpartiet i Estland är de som mest tydligt fört en politik som nu ställt dem i centrum för Estlands politik. De gick kraftigt framåt i förra valet med krav om höjd minimilön och progressiv inkomstskatt. Frågor av betydelse för den rysktalande ofta industriarbetande arbetarklass där de har många röster men också för alla ester i samma social situation. Partiet har också genomfört ett av de mest progressiva gröna besluten i Europa när Jüra Ratas införde gratis kollektivtrafik i Tallin till nytta för även de rysktalande som berövats sin medborgarrätt genom diskriminerande lagstiftning.

I Moldavien har de EU-vänliga partierna förlorat förtroendet av flera skäl. EU anpassningen leder inte till det lyft för ekonomin som man hoppats på vilket också Ukraina fått medfara. Exporten från Ukraina till EU har minskat med 37 procent på ett år medan ukrainska marknaden fylls av EU:s varor. De jordbruksvaror Ukraina kan exportera tillbaka omfattas av många restriktioner. I Moldavien är nu opinionen och inte minst bönderna intresserad av att knyta sig till eurasiatiska unionen istället och få Ryssland som marknad. Man önskar också fred med utbrytarrepubliken Transnistrien. En stor svindel med de ledande EU politikerna inblandade har också svängt opinionen. Pengar motsvarande 20 procent av BNP försnillades från större banker där politikerna hade möjlighet att se till att stölden kunde genomföras. Summan skulle i Sverige med vår betydligt större BNP motsvara 650 miljarder kronor. Efter denna korruptionsskandal startade omfattande massprotester vilket lett till maktskiftet på presidentposten medan parlamentet fortfarande domineras av de EU-vänliga partierna.

Informationen från Lettland och Litauen är mer knapphändiga. Att det rör sig om en kombination av EU-skeptiska bonde- och miljöpartier står dock klart där grenar eller hela partiet som i Litauen är anslutna till den gröna gruppen i EU parlamentet. Det väcker intresse i agrardemokratiska svenska centerpartikretsar och borde väcka intresse hos både partier till vänster och Miljöpartiet. Centerpartiets allianspartner bakom kravet progressiv inkomstskatt i Estland är Socialdemokraterna medan högerpartierna kan blockera ett genomförande.

Bakgrunden till svängningen i Baltikum och Moldavien ligger i en uppgörelse med den EU-anpassade nyliberala politiken. Den har gett västeuropeiska banker som Swedbank stora vinster och till en demografisk katastrof när upp till så många som 20 procent av befolkningen blivit ekonomiska flyktingar i väst. Trevande försök görs nu från de grupper som marginaliserats av den nyliberala politiken på landsbygden och i staden tillsammans med miljövänner att arbeta för en blandekonomi i andras intresse än västeuropeiska storföretagen.

Tord Björk

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements