Helt skev bild av Göteborg och brottslighet

Många människor har en bild av att Göteborg är våldsam och farligt. Framförallt är det våldsamt och farligt i Göteborgs förorter. Denna bild har många av Göteborgs invånare  också och det avspeglar sig i en strid ström av insändare i stadens tidning, Göteborgs-Posten. Bilden är genomfalsk.

De stadsdelar i Göteborg som har mest våldsbrottslighet är de centrala delarna av staden, Nordstan, Inom vallgraven, Lorensberg, Vasastan, Masthugget etc. Det handlar om stadsdelar med stort uteliv, många krogar och restauranger. Mängden alkoholbrott står i direkt relation till mängden alkohol och mängden unga människor. Många unga och mycket alkohol ger många våldsbrott.

Göteborg som stad har förstås högre våldsbrottslighet än den svenska landsbygden och högre våldsbrottslighet än Sverige i genomsnitt. Det följer av att storstäder har högre brottslighet än landsbygd. Men Göteborg har den klart lägsta våldsbrottsligheten av de tre stora städerna i Sverige.

Som helhet har Sverige en mycket låg brottslighet och våldsbrottslighet. Våldsbrottsligheten i Finland är 2-4 gånger högre än i Sverige och i USA är den mer än 4 gånger så hög. I städer som kan jämföras med Göteborg är våldsbrottsligheten mellan 2 gånger så hög (San Francisco) till uppemot 10 gånger så hög (Baltimore).

Alltså. Sverige har mycket låg våldsbrottslighet, faktisk en av de lägsta i världen, Göteborg har lägst våldsbrottslighet av de svenska storstäderna och förorterna har lägre våldsbrottslighet än de centrala stadsdelarna i Göteborg. En läsare av GP kan tro att det är tvärsom.

Källor till uppgifterna: NTU, Brå, Europol, FBI med flera

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements

One Reply to “Helt skev bild av Göteborg och brottslighet”

Kommentarer inaktiverade.