Lisebergs planerade utbyggnad blir allt sämre

Liseberg har länge haft planer på en utbyggnad på parkeringen söder om parken i Getebergsäng. De planer som tidigare presenterades visade hotell, kontor och bostadsfastigheter mot Mölndalsvägen. Byggt i en vettig skala och anpassat till omgivningen. Ganska bra. I planen ingick också att den långa byggnaden längs med motorvägen som tidigare var en del av Saabs växellådefabrik skull ersättas med ett parkeringshus. Det hade inneburit direkta avfarter och påfarter mot motorvägen utan att Korsvägen och Almedal skulle belastats med mer trafik.

lisebergskiss_vattenland

Tidigare planskiss på utbyggnad av Liseberg.

Den plan som nu presenteras är betydligt sämre. Där den tidigare miljön skulle skapat ett område med en levande gata och trevliga hus blir det nu ytterligare en ful glas- eller betongbyggnad längs med Mölndalsvägen. Sedan tidigare har vi Världskulturmuseet och Universeum längre norrut där gatan heter Södra vägen liksom ett parkeringshus vid Lisebergs södra entré.

Istället för ett parkeringshus mot motorvägen och en park på Saabs gamla entréområde blir det en parkering gatunivå där den gamla fabriksentrén fanns som inte kommer att ha tillräckligt många platser. Detta är något som kommer att generera en hel del extra och onödig trafik. Badhusets fasad mot Mölndalsvägen skapar en kal lång yta utan istället för de levande hus som tidigare planerades. Också hotellet med sin indragna placering och ojämna struktur är sämre utformat än i det tidigare förslaget. Planeringsprocessen har i vanlig ordning försämrat utformningen av ny bebyggelse.

Dessutom ser det ut som om Mölndalsvägen kommer att göras ännu bredare när den i verkligheten borde göras smalare.

Och varför finns det en liten park mellan Äventyrsbadet och Vörtgatan söder om utbyggnadsområdet, varför inte bygga ända ut till gatan och ha huskroppar även längs Vörtgatan. Parken kanske är innanför staket och en del av Liseberg vilket naturligtvis gör det ännu märkligare.

liseberg_utbyggnad

Nya planen

Inuti och som attraktion betraktat blir säkert äventyrsbadet bra. Men det vore ju trevligt om stadsmiljön också kunde förbättras. Lisebergs ursprungliga skisser hade lett till det. De nuvarande leder till ytterligare utarmning av stadsmiljön.

Trevligt i det nya förslaget är att den byggnad jag arbetade i, Gamla verkstan, när jag var anställd på Saab, dvs Liseberg nuvarande kontor och lager, blir kvar. Det skulle den dock blivit även i det gamla utbyggnadsförslaget. En av få fördelar med det nya förslaget jämfört med det gamla är att Nellickevägen blir kvar så att det går att passera Liseberg för att ta sig till Jacobsdal genom gångtunneln under motorvägen som finns mellan gamla Saab-fabriken och bergbanan Balder.

Som helhet är dock det nya förslaget till utbyggnad av Liseberg bra mycket sämre än det tidigare. Ytterligare ett stadssabotage. Det gamla förslaget hade istället gjort staden bättre. Lite bättre.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements