Förslag om flygskatt presenterat

En statlig utredning om skatt på flygresor överlämnade nyligen sitt betänkande ”En svensk flygskatt” till regeringen. Uppdraget har varit att analysera och lämna förslag på hur en skatt på flygresor kan utformas. Syftet med skatten är att flygets klimatpåverkan ska minska.

Utredningen föreslår att en skatt på kommersiella flygresor införs. Det innebär att flygskatt ska betalas för passagerare som reser från en flygplats i Sverige i flygplan som är godkänt för fler än tio passagerare. Undantag görs för vissa flyg och personkategorier. Skatten ska betalas av det flygföretag som utför flygningen.

Skattens storlek ska bestämmas utifrån resans slutdestination och vara

  1. 80 kronor för flyg till länder som ligger helt inom Europa
  2. 280 kronor för flyg till länder som ligger helt eller delvis i en annan världsdel än Europa med ett avstånd om högst 6 000 kilometer från flygplatsen Stockholm/Arlanda,
  3. 430 kronor för flyg till länder som ligger i en annan världsdel än Europa med ett avstånd längre än 6 000 kilometer från flygplatsen Stockholm/Arlanda.

De statsfinansiella nettointäkterna av den föreslagna skatten beräknas bli 1,75–1,78 miljarder kronor per år. Den nya lagen ska enligt förslaget börja gälla den 1 januari 2018.

Förslaget bedöms enligt utredningen minska klimatutsläppen med motsvarande 0,08-0,2 miljoner ton koldioxid per år. De totala utsläppen från inrikesflyget är på 0,54 miljoner ton koldioxid eller de totala utsläppen från svenskarnas flygresande, om man räknar med alla flygresor någonstans i världen som görs av personer som bor i Sverige, som är 11 miljoner ton. Minskningen är med andra ord ganska marginell.

Det stora problemet inom flyget, förbudet mot bränslekatt på internationellt flyg, åtgärdas inte då det krävs internationella förhandlingar och överenskommelser. Enligt utredningen skulle det handla om helt andra summor om flyget skulle betala en skatt som motsvarar vad andra transportslag betalar. Klimatskatten på flyg till Bangkok skulle vara mellan 2 690 och 3 480 kronor om flyget betalade samma klimatskatt som andra trafikslag, för en flygresa Stockholm-Göteborg skulle klimatskatten vara 175 – 194 kr och för Stockholm-New York skulle klimatskatten vara mellan 2 060 och 2 670 kr.

Som det är idag betalar flyget inte sina egna kostnader. Inte heller med den nya flygskatten kommer flyget att göra det.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements