Vänsterpartiet kräver stärkt anställningsskydd

I en ny dom slår Arbetsdomstolen fast att Lagen om anställningsskydd innebär ett skydd just för själva anställningen och inte för ett visst antal timmar i veckan. Konsekvensen är att arbetsgivare kan tvinga anställda att gå ned i tid, så kallad hyvling.

Det aktuella fallet gällde anställda på Coop Forum i Örebro som fått se sina heltidstjänster omvandlade till deltider. Arbetsdomstolen valde att gå på arbetsgivarens linje, och dömde till nackdel för de butiksanställda som representerades av Handelsanställdas förbund.

Bakgrunden till domen är att allt fler arbetsgivare väljer att vid arbetsbrist omvandla heltider till deltider istället för att säga upp övertalig personal. Ibland används metoden också för att sänka arbetstiden för redan anställda och ta in nya på deltid.

– Arbetsdomstolens dom visar att det verkligen är dags att snabbt täppa till det här hålet i Lagen om anställningsskydd. Las behöver moderniseras och anpassas till nya utvecklingstendenser på arbetsmarknaden, så att den faktiskt ger arbetstagarna ett skydd mot godtycke, säger Ali Esbati, arbetsmarknadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet, i ett pressmeddelande.

Vänsterpartiet kräver i en motion till Riksdagen att Lagen om anställningsskydd ska ändras så att regelverket gällande arbetsbrist blir tillämpligt om en arbetsgivare avser att omreglera den anställdes sysselsättningsgrad.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Advertisements

3 Replies to “Vänsterpartiet kräver stärkt anställningsskydd”

  1. LAS är en ganska tandlös historia fylld av kryphål. Jag har sett alldeles för många exempel på när fack och företag gjort upp och den anställde kommit i kläm om än med någon liten kompensation. Det kan väl vara bra att försöka täcka deltidkryphålet men kommer det att hjälpa? Kanske ibland men det stora problemet är den jävla symbios som ofta finns mellan fack och företagare och mellan fack och makt vilket ger skitsskumma lojalitetsförhållanden.

    1. Jag tror att även små förbättringar är bar. Fackets symbios med företag är nåt som bara de berörda kan åtgärda. Det kan inte åtgärdas lagstiftningsvägen.

      1. ”Fackets symbios med företag är nåt som bara de berörda kan åtgärda. Det kan inte åtgärdas lagstiftningsvän”

        Så sant, det handlar om upprättandet av en helt annan facklig medvetenhet hos medlemmarna och om att klippa banden till makten i form av den täta relationen till socialdemokraterna. Ett parti där karriäristen ena dagen är socialdemokratisk minister eller ministerkandidat för att nästa dag vara bankdirektör med mångmiljonärer lön. Tacka fan för att samhälle och fack fungerar som de gör.

Kommentarer inaktiverade.