Martin Kinnunen från SD dömd för bokföringsbrott

Martin Kinnunen, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna, har av Svea hovrätt dömts för bokföringsbrott till villkorlig dom och böter. Hovrätten har däremot inte skiljt honom från uppdraget som riksdagsledamot.

Kinnunen var styrelseledamot i ett aktiebolag, Samtid & Framtid AB, som hade anknytning till Sverigedemokraterna. Bokföringen hade av bolaget uppdragits åt en konsult. Under 2013 utfördes inte någon löpande bokföring i bolaget.

Konsulten dömdes i tingsrätten för medhjälp till bokföringsbrott, men styrelseledamoten frikändes där. I hovrätten har två nya vittnen hörts och det har också lagts fram ny skriftlig bevisning i form av e-postmeddelanden.

Hovrätten har med beaktande av den nya bevisningen bedömt att Kinnunen fått sådana indikationer på att bokföringen inte sköttes att han borde ha följt upp frågan. Eftersom han trots detta inte agerat, anser hovrätten att han varit oaktsam. Hovrätten bedömer att det däremot inte är bevisat att han haft uppsåt till att bokföringen inte utfördes. Han dömdes därför för oaktsamt bokföringsbrott av normalgraden. Påföljden blev villkorlig dom och böter. Aktiebolaget åläggs samtidigt en företagsbot om 300 000 kr.

– Domen motsvarar tre månaders fängelse. I och med Hovrättens dom idag har bägge de personer från Samtid och Framtid AB som stod åtalade för bokföringsbrott funnits skyldiga, säger vice chefsåklagare Jakob Holmberg på Ekobrottsmyndigheten i ett pressmeddelande.

Enligt regeringsformen kan en domstol avsätta en riksdagsledamot som gjort sig skyldig till brott. Hovrätten har bedömt att brottet i detta fall inte varit så allvarligt att det motiverar en avsättning.

Kinnunen har deklarerat att han ska överklaga domen. Det får han sannolikt inget för. Det är inte troligt att HD kommer att ta upp ett så förhållandevis enkelt och relativt vanligt förekommande brott som detta.

Läs mer:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements