Bättre livsmedelshandel i Norge

I Norge finns det betydligt fler livsmedelsaffärer än i Sverige. Det betyder bättre service på småorter och landsbygd liksom i storstädernas olika stadsdelar. I Sverige är det 2 530 personer per butik. Motsvarande siffra i Norge är 1 335. Oslos invånare har fem gånger fler butiker att välja mellan jämfört med invånarna i Stockholm. I Oslo går det 1 745 personer per butik, i Göteborg 7 509 och i Stockholm 7 760.

Fler affärer innebär dock ett mindre utbud av varor, färre varianter av samma sak. Det senare kan dock också vara positivt och ger sannolikt mindre livsmedelsspill vilket är bättre ur miljösynpunkt. Dessutom är skillnaderna inte så stora när det gäller nyttig mat, de stora skillnaderna finns främst när det gäller choklad, snacks och ost men även när det gäller färskt bröd och korv.

Fler butiker innebär även mindre butiker vilket innebär att de finns på gång och cykelavstånd. Vilket skapar en klimatvänligare livsmedelshandel. Svenskar handlar i genomsnitt 1,5 gång i veckan medan norrmän går till butiken fyra till fem gånger. Svenskar åker troligen främst bil.

Större utbud är i sig själv ointressant som jag ser det. Det innebär fler varianter av samma sak. Det finns ingen direkt nytta med det så länge inte utbudet blir så dåligt som i gamla Östeuropa. Det kan eventuellt innebär billigare mat i vissa fall, men det gör stor konkurrens också. Fler butiker ger mer konkurrens. I Norge är konkurrensen dock inte så stor då handlen totalt domineras av tre matvarukedjor. I Sverige är det likadant så där finns ingen signifikant skillnad.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements