Märkligt att Jackie Arklöv inte får tidsbestämt straff

Jackie Arklöv har dömts till livstids fängelse för mycket grova brott. Han dömdes av Göta hovrätt den 7 juni 2000 till livstids fängelse för mord av två polismän i Malexander, försök till mord, grovt rån i tre fall och försök till grovt rån. Jackie Arklöv har därefter i december 2006 dömts av Stockholms tingsrätt för folkrättsbrott, grovt brott. Domen avsåg gärningar han begått när han deltog i konflikten i Bosnien 1993. Stockholms tingsrätt beslutade att det tidigare utdömda livstidsstraffet skulle avse även denna brottslighet.

Han har begärt att få sitt straff tidsbestämt, men tingsrätten i Örebro har avslagit begäran men en motivering som är mycket svår att förstå. Nämligen att han ska sitta länge till. Men det hade de ju kunnat bestämma i ett tidsbestämt straff också. Detta oavsett att de anser ”att straffvärdet av den brottslighet som livstidsstraffet avser är så pass högt att det fortfarande, trots de 17,5 år som Jackie Arklöv avtjänat, ännu återstår en betydligt längre tid för honom att avtjäna till en tänkt villkorlig frigivning än vad som krävs för en nödvändig utslussplanering (vilket byråkratiskt gallimatiasspråk)”.

För domstolen i Örebro verkar samtidigt helt på det klara med att Arklöv kommer att få ett tidsbestämt straff så småningom. Då hade de ju lika gärna kunna ge det nu. Deras beslut är mycket märkligt speciellt som de konstaterar att Jackie Arklöv under sin anstaltsvistelse har verkat för att främja sin anpassning till ett liv i frihet genom att bland annat ägna sig åt studier, förbereda sig för ett kommande arbetsliv och engagera sig i att hjälpa andra personer som vill lämna högerextrema rörelser. Jackie Arklöv anses inte heller ha gjort sig skyldig till någon allvarlig misskötsamhet under tiden i fängelse.

Det är också svårbegripligt varför de anser att det finns risk för återfall i brott. Det verkar vara en mycket förhastad slutsats med mycket lite fog för sig.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements