Att Malmö skulle vara en framgångsrik stad är ett skämt

En del människor som debatterar stadsutveckling och ekonomi, industri med mera har fått för sig att Malmö är en framgångssrik stad medan Göteborg inte är det. Det är ett skämt. Allt tyder på att utvecklingen i Malmö är mycket dålig medan läget i Göteborg är mycket bättre. Göteborgs befolkning har genomsnittligt högre utbildning och högre inkomster och arbetslösheten i Göteborg är lägre liksom bidragsmottagandet,

Arbetslöshet 2015

Göteborg, 8,4%
Malmö, 15,0% (tredje högsta i Sverige)

Medianinkomst 2015

Göteborg, 250 180 kr
Malmö, 207 096 kr (sjunde lägsta i Sverige)

Andel högskoleutbildade

Göteborg, 34,4%
Malmö, 31,8%

Skatteintäkter per invånare

Göteborg, 43 114 kr
Malmö, 35 715 kr

Statsbidrag per invånare

Göteborg, 6 284 kr
Malmö, 14 639 kr

Anmälda brott per 100 000 invånare 2015

Malmö 17 553
Göteborg 18 785

Antalet anmälda brott säger dock väldigt lite om verklig brottslighet då även en liten ändring i anmälningsbenägenhet ger stora förändringar i antal brott. Därför lite citat ur en några år gammal undersökning av städernas brottslighet:

När det gäller våldsbrott (misshandel, hot och rån) var den självrapporterade utsattheten högst i Malmö under 2005–2010. Av de boende i Malmö uppgav var tionde person att de utsatts för misshandel, hot eller rån. Motsvarande andel var 8,8 procent i Göteborg och 8,5 procent i Stockholm.

Under perioden 2006–2010 låg medelvärdet för andelen som blivit utsatta för egendomsbrott (bostadsinbrott, bilstöld, stöld ur/från fordon och cykelstöld) betydligt högre i Malmö än i Stockholm och Göteborg. Det var i snitt 21 procent som hade blivit utsatta för egendomsbrott i Malmö, 12 i Stockholm och 13 i Göteborg. Det är framför allt cykelstölder som är vanligare i Malmö än i de två andra städerna.

Andelen otrygga är störst i Malmö. Andelen som kände otrygghet vid utevistelse i det egna bostadsområdet var under åren 2006–2011 i snitt 30 procent i Malmö
och 21 procent i Stockholm och Göteborg. Andelen otrygga i Malmö och Stockholm har dock minskat under åren, medan de ökat något i Göteborg.

Ett annat sätt att mäta otrygghet är att ställa frågor om oro för brott. Även när det gäller oro för brott är de tillfrågade i Malmö mest otrygga när data för hela tidsperioden slås samman. Exempelvis oroade sig 37 procent av respondenterna i Malmö för att en närstående skulle drabbas av brott. Med ett snävare tidsperspektiv sticker dock Malmö inte ut. I den senaste undersökningen 2011 var andelen oroliga i stället något högre i Göteborg. Det gäller alla frågor förutom oro för att utsättas för bostadsinbrott, där den högsta andelen oroliga fanns i Stockholm.

I detta sammanhang måste det också beaktas att upplevd trygghet påverkas kraftig av medierapportering.

När det gäller brottsligheten som helhet förefaller läget i Malmö och Göteborg ungefär likartat.

När det gäller ekonomi och välstånd så leder Göteborg med hästlängder över Malmö. I Göteborg finns det dessutom stora privata arbetsgivare inom industrin, med Volvo personvagnar AB, AB Volvo, SKF och Saab i spetsen. I Malmö är den största privata arbetsgivaren ett bussbolag. dvs ett serviceföretag. I Göteborg finns också Nordens, Sveriges, Norges och Danmarks största hamn. Det enda Malmö har tycks vara ett högre hus.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements

One Reply to “Att Malmö skulle vara en framgångsrik stad är ett skämt”

Kommentarer inaktiverade.