Ett stycke arbetarhistoria

Boknytt
Vägen till den moderna familjen
Johannes Daun
Göteborgs universitet

Ett stycke arbetarhistoria

Forskning och ny kunskap är bra. Dels för sin egen skull, dels för att en genom att förstå verkligheten lättare kan skapa en bättre värld – socialt och ekologiskt.

Nu ska jag dock inte låtsas som om jag därför kastade mig över Johannes Dauns doktorsavhandling vid Göteborgs universitets historiska institution: ”Vägen till den moderna familjen – Fruktsamhet i den växande industristaden Borås cirka 1830-1930”.

Men så fungerar ofta vetenskapen – den går framåt i små delsteg som i sig kan verka föga upphetsande, men som tillsammans kan ge en helt ny bild av ett ämnesområde.

I boken framgår det att det inte – som många trott – finns något rakt och enkelt samband mellan industrialisering & modernisering och mindre familjer: ”Av studien framträder ett komplicerat förlopp, där övergången till mindre familjer föregicks av den motsatta utvecklingen.”

Dessutom påverkades fruktsamheten av socioekonomiska, kulturreligiösa och regionalekonomiska faktorer. Precis som i resten av världen alltså – där befolkningsfrågan ännu är eller har varit aktuell.

Hans Norebrink

Läs mer: BT,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements