Likadant som i Köpenhamn innan skärpta regler för raketer infördes

Förr kunde det vara helt livsfarligt att vistas på vissa gator i Köpenhamn på nyårsafton. Folk sköt raketer längs med gatorna istället för uppåt. Sen infördes skärpta regler för fyrverkerier som ska hanteras av privatpersoner. Kanske inte främst på grund av situationen i Köpenhamn utan på grund av en allvarlig olycka på en fyrverkerifabrik i Kolding. Men antalet olyckor minskade och nyår i Köpenhamn blev säkrare. I Danmark infördes också regler om att fyrverkerier endast får säljas under en begränsad period. I Sverige får de säljas hela året.

När det nu kanske har blivit vanligare att nyårsraketer i Sverige skjuts horisontellt istället vertikalt påminner läget om hur det var i Köpenhamn. Det är helt klart inte lika jobbigt här som det en gång var där, men de hot om att skjuta mot byggnader och de raketskjutningar mot skolor och hus som förekommit är ju inte speciellt roliga. Situationen är utan tvekan lik den som förr rådde i delar av Danmark men den är inte helt ny i Sverige heller.

Sverige har redan ganska hårda regler för privatpersoners fyrverkerier men vi kan nog förvänta oss än hårdare regler. Smällare är redan förbjudna i Sverige. Fyrverkeriartiklar med knall som främsta effekt får inte heller säljas eller användas i Sverige. Raketer som skjuts upp i luften kan också smälla, men om ljudet bara är en bieffekt är de tillåtna.

Samtidigt ska vi nog komma ihåg att media har en stor tendens att överdriva den här typen av saker. Har någon skjutit raketer mot en skola och några på nåt annat håll träffat några hus av misstag blir det till en våg av raketattacker i hela landet i gammelmedia. Sinnet för proportioner samt sans och balans är sen länge utslaget i media. Faktakontrollen är i allmänhet obefintlig. Detta gäller ibland även polisen som genom att rapa upp alla incidenter och olyckshändelser får det att framstå som en sammanhållen bild som bara pekar åt ett enda håll. Det verkar onekligen lite naivt och oansvarigt.

Men oavsett sanningshalten i ”vågen av raketattacker” är det troligt att reglerna för fyrverkerier för privatpersoner blir strängare inom några år och att allt fler kommuner förbjuder raketer eller ställer krav på tillstånd. I vissa kommuner och tätorter är det redan idag nödvändigt att söka tillstånd för fyrverkerier och i vissa områden är det förbjudet. Problemet är heller inte nytt utan det har förekommit regelbundet och återkommande genom åren. i Sverige såväl som i Danmark.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements