Journalist med märkliga slutledningar om befolkning, namn och familjemönster

I SVD har Erica Treijs skrivit en artikel om det svenska folket där hon uppenbarligen inte klarat av att dra rimliga slutsatser utifrån statistik från SCB och en rapport om familjemönster. Befolkningen i Överkalix är genomsnittligt äldst därför att där inte finns speciellt många barn och väldigt få unga, inte på grund av de bor och lever hälsosamt.

Anledningen till äktenskapen förefaller längre i Överkalix, Pajala och Dorotea är inte att att folk är trognare där som Treijs tycks tro. Det beror enbart på att det finns få unga, men många äldre.

Svensson har aldrig någonsin varit det vanligaste namnet i Sverige vilket Treijs eller rubriksättaren verkar tro. Det är ju ett namn som ursprungligen kommer från de gamla danska landskapen så det hade varit konstigt om det varit det vanligaste i Sverige. Johansson och Andersson har alltid varit de vanligaste namnen.

Det som förvånar mig är hur odugliga många journalister är på att tolka forskningsrapporter och statistik. Erica Treijs denna gång. Andra journalister andra gånger.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements