Boscanin i GP är som US-amerikanska vapenlobbyister

Vapenlobbyn i USA vill inte ha förbud mot vapen och inte några som helst restriktioner. Detta trots att restriktioner och förbud mot vapen hos privatpersoner förmodligen skulle minska antalet personer som skjuts ihjäl. Argumenten är otaliga, ett av dem är att det inte är vapnen som är problemet utan de enskilda människorna som använder vapnen. Ser vi bara till att straffa de som använder vapnen så minskar dödandet. Som vi vet fungerar inte verkligheten så. När någon straffats för att ha använt vapen har någon eller många redan dött och den här typen av våldsdåd påverkas inte av straff eller straffens längd. Förbud eller restriktioner vad det gäller vapen skulle däremot ha en förebyggande effekt. Har folk inte tillgång till skjutvapen kan de inte skjuta ihjäl någon.  Därför är det en rimlig väg att gå.

Vapenlobbyisternas resonemang är befängt och leder troligen till att många människor dör i onödan.

Aleksandra Boscanin som skiver ledare i GP vill inte ha förbud eller restriktioner när det gäller användandet av fyrverkeripjäser och raketer. Detta då hon anser att de som använder raketerna på fl sätt är de som sk straffas. Det är inte raketernas fel att människor skadas utan felet ligger his dem som använder dem. Straffa dem som använder dem är hennes linje. Hon tänker inte på att det är ett helt omöjligt uppdrag för polisen, de är inte tillräckligt många för att det ska vara möjligt att följa upp all användning av raketer och fyrverkerier på nyår. Nån förebyggande effekt av straff finns inte, precis lika lite som när det gäller användande av vapen. Däremot vet vi att förbud eller restriktioner har en förebyggande effekt. Har folk inte tillgång till raketer och fyrverkeripjäser kan de inte skada någon med dem.

Boscanins resonemang är förstås lika befängt som vapenlobbyisternas om än i ett lite harmlösare sammanhang. Hennes resonemang skulle dock kunna leda till att många skadas helt i onödan.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements