Otrygghet skapas till stor del av media

NTU 2016Fler är otrygga när de vistas i sitt eget bostadsområde under kvällstid. Fler oroar sig också för att utsättas för överfall eller misshandel och det är fortsatt stora skillnader mellan män och kvinnor. Den verkliga brottsutsattheten har dock inte ökat i samma utsträckning och de brott där utsattheten ökat är hot, trakasserier och sexualbrott. Det visar Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2016, som Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterat idag. Undersökningen gäller förhållandena under 2015.

En överväldigande majoritet av befolkningen mellan 16 och 79 år, uppger att de är trygga i sitt bostadsområde på kvällen, men 19 procent uppger att de känner otrygghet i sådana situationer. Det är en ökning med 4 procentenheter sedan undersökningen 2015 (vilken gäller förhållandena 2014). Även oro för att utsättas för överfall eller misshandel har ökat jämfört med den förra undersökningen som gjordes 2015, från 11 till 15 procent. Detta samtidigt om utsattheten för misshandel är mycket låg och dessutom minskat rejält.

– Otrygghet och oro för brott har ökat påtagligt jämfört med förra året, men det är för tidigt att säga om det är ett trendbrott eller en tillfällig avvikelse från den relativt stabila trend vi sett sedan 2009, säger Emelie Hambrook, utredare på Brå i ett pressmeddelande.

Andelen personer som i stor utsträckning oroar sig för brottsligheten i samhället har ökat från 22 procent i NTU 2015 till 25 procent i NTU 2016. Sedan undersökningen inleddes år 2006 har andelen dock minskat från 29 procent.

Av dem som svarat på frågorna i NTU 2016 uppger 13,3 procent att de under 2015 utsattes för någon eller några av de brottstyper som i rapporten kallas för brott mot enskild person: misshandel, hot, sexualbrott, personrån, bedrägeri eller trakasserier. Det är en ökning jämfört med föregående år (2014 var andelen 11,3 %), men på ungefär samma nivå som 2005. Jämfört med 2014 var ökningen störst för hot, sexualbrott och trakasserier. Om det senaste årets ökning är ett trendbrott eller en tillfällig avvikelse från en i övrigt relativt stabil nivå får kommande års mätningar visa.

Andelen utsatta för misshandel har minskat under perioden 2005–2015, från 2,7 till 2,0 procent.  Under perioden 2005–2012 låg sexualbrotten på en relativt stabil nivå kring 1 procent utsatta, därefter har det skett en ökning från 0,8 procent år 2012 till 1,7 procent år 2015.

Utsattheten för brott är dessutom mycket ojämnt fördelad. En liten grupp människor utsätts för majoriteten av brotten. Risken för andra att utsättas är alltså mycket liten. När det gäller utsatthet för brott mot enskild person var det 1,9 procent av befolkningen som utsattes för över hälften av händelserna under 2015.

Utsattheten för brott har inte ökat samma utsträckning som otryggheten Det betyder att medias fokus på att skriva om brott med vinklingen att det är värre än nånsin har en stor inverkan på den upplevda otryggheten. Medias lögner, falskhet och tveksamheter skapar helt enkelt en obefogad oro hos folk.

Det finns också stora skillnader i otrygghet mellan män och kvinnor. Bland kvinnorna uppger 31 procent att de känner sig ganska eller mycket otrygga eller att de på grund av otrygghet låter bli att gå ut, att jämföra med 9 procent av männen. Även när det gäller oro att utsättas för överfall eller misshandel är det stora skillnader mellan män och kvinnor (22 procent bland kvinnorna jämfört med 8 procent bland männen är oroliga).<

– Andelen som oroar sig för att utsättas för överfall eller misshandel har ökat både bland män och bland kvinnor men framförallt kan vi notera att skillnaden mellan män och kvinnor är fortsatt stor, säger Thomas Hvitfeldt, enhetschef på Brå, i pressmeddelandet.

Andelen i befolkningen som uppger att de har ett stort förtroende för rättsväsendet som helhet ligger på 61 procent, vilket är en minskning med 3 procentenheter sedan 2015. En lika stor andel (61 procent) uppger att de har ett stort förtroende för polisen. Det är en minskning med 4 procentenheter jämfört med 2015. Dock ligger förtroendet för såväl rättsväsendet som helhet som för polisen på en liknande nivå som under åren 2012–2014.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements