Problematiskt i Malmö med våld och polisinkompetens

Det skjuts mer i Malmö än i de andra två större svenska städerna. Det skjuts dock inte riktigt så mycket som polisen i Malmö brukar uppge och som media brukar sprida. Men även om vi tar bort överrapporteringarna som förekommer så är ändå Malmö den svenska stad där det skjuts mest.

Malmö har alltså problem med våld och skjutande. Det är dessutom så att det inte alltid handlar om gänguppgörelser. Vi har exempelvis Peter Mangs, en högerextremist som sköt och mördade sådana som han upplevde invandrare och personer med kopplingar till sådan han ansåg vara invandrare. Problemet vid förra vågen av skjutningar som Mangs var en del av var delvis att Malmö-polisen inte klarade av att utreda morden. De löste inga fall förrän förstärkningar skickats till staden från Göteborg och Stockholm.

Det finns uppenbarligen ett stort mått av inkompetens i Malmö-polisen som den nyss avgångne chefen för polisen i Skåne, Annika Stenberg, försökt gör nåt åt, men det som hände var att hon fick sluta istället efter att ha blivit ovän med i stort sett alla under henne. Hon har inte lyckats lösa polisens problem i Skåne och Malmö. Nu står därför Malmö-polisen återigen med högar av olösta mord som inneburit att förstärkningar från andra polisregioner skickats dit.

För att framgångsrikt kunna lösa många mordfall krävs ett stort mått av samverkan med allmänheten. Det tycks fungera i framförallt Göteborg där många vanliga människor i förorterna hjälper polisen vid mordutredningar. Det är nödvändigt för att polisen ska kunna göra sitt jobb. I Göteborg arbetar polisen mycket mer med dialog än med våld och kraft när ungdomsoroligheter uppstår. Problemen med sådant är sannolikt på grund av det nästan obefintliga i staden. I Malmö är det tyvärr inte likadant. Polisen har också försökt bygga upp ett långsiktigt förtroende mellan förortsbefolkning och sig själv. Det ser ut som de lyckats ganska väl.

I Malmö har polisen genom årtionden gjort sitt bästa för att bli fiender med vanligt folk. De har agerat rasistiskt och ogenomtänkt. De har skapat en situation där ingen vågar lita på dem. I ett sånt läge är det svårt att utreda mord och gängrelaterade brott.

Den nuvarande skjut- och mordvågen i Malmö har ingredienser som kan tyda på att det finns en högerextrem ”hämnare” av samma typ som Peter Mangs. I alla fall kan det inte uteslutas att så är fallet. Samtidigt har i stort sett alla mördade i Malmö anknytning till kriminella gäng och brottslighet. Så det mest sannolika är att förövarna också har det.

Malmö har stora problem. Inte bara med brottslighet. Utan med mycket.

Läs mer: Att Malmö skulle vara en framgångsrik stad är ett skämt

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements