Ingen egentlig ökning av antalet anmälda brott under 2016

Under 2016 anmäldes enligt Brå drygt 1,5 miljoner brott, vilket är cirka 6 470 (±0 procent) fler anmälda brott jämfört med året innan. Antalsmässigt en marginell ökning, men i procent ingen ökning alls. Dvs i praktiken ingen ökning under 2016 när det gäller anmälda brott. Hänsyn ska också tas till att Sverige befolkning ökat under året. Över tid innebär det att brottsligheten minskat ganska kraftigt i Sverige.

De kategorier av anmälda brott som enligt Brå ökade mest i antal under 2016 är bedrägeribrott samt brott mot person. De enskilda brottstyper som ökade mest i antal anmälda brott mellan 2015 och 2016 var bland annat datorbedrägeri, bidragsbrott mot Försäkringskassan, misshandel (inkl. grov) och olaga hot.

Minskade mest i antal anmälningar under 2016 gjorde stöld- och tillgreppsbrott och narkotikabrott. De enskilda brottstyper som enligt Brå minskade mest i antal anmälda brott mellan 2015 och 2016 var bland annat stöld av drivmedel, bedrägeri med hjälp av internet (samtidigt som datorbedrägerier ökade mest, det är nåt märkligt med statistiken här) och stöld ur och från motordrivet fordon. Även ospecificerade brottstyper som övrig stöld respektive övrigt bedrägeri ingår i gruppen brottstyper som minskade mest under året.

När det gäller brott mot person, vilket inkluderar alla våldsbrott så anmäldes drygt 275 000 brott mot person (3–7 kap. brottsbalken), vilket är 17 500 (+7 procent) fler anmälda brott än 2015. Misshandelsbrotten ökade med 4 procent till 88 000 brott. Misshandel mot män över 18 år ökade med 1 procent och misshandel mot barn 0–17 år ökade med 14 procent. Antalet anmälda misshandelsbrott mot kvinnor över 18 år var i princip oförändrat från föregående år.

Anmälda brott om grov kvinnofridskränkning ökade enligt Brå med 2 procent till 1 870 anmälda brott under 2016, och grov fridskränkning ökade med 11 procent till 1 680 anmälda brott.

Antalet anmälda våldtäkter ökade enligt Brå med 13 procent till 6 560 brott, medan anmälda brott om sexuellt tvång och utnyttjande minskade med 1 procent till 1 240. Antalet anmälda brott om sexuellt ofredande ökade med 20 procent till 10 500 brott. Antalet anmäla sexualbrott fortsätter alltså att öka.

Anmälda olaga hot ökade med 5 procent till 54 200 brott medan anmälda ofredanden minskade med 2 procent till 55 400 brott.

Under 2016 anmäldes 503 000 stöld- och tillgreppsbrott (8 kap. brottsbalken), vilket enligt Brå innebär en minskning med 5 procent jämfört med föregående år. Bostadsinbrotten minskade med 4 procent till 21 900 anmälda brott. Av dessa utgjorde villainbrotten 13 900 brott (?6 procent) och lägenhetsinbrotten 8 070 brott (±0 procent). Stöld- och tillgreppsbrotten fortsätter alltså att minska. En minskning som pågått mycket länge.

Bilbrotten (biltillgrepp och stöld ur och från motorfordon) minskade med 6 procent till 63 500 anmälda brott år 2016. Också bilbrotten har minskat under lång tid.

Butiksrånen ökade med 3 procent till 838 anmälda brott. Antalet anmälda personrån var enligt Brå oförändrat med 5 940 brott, och antalet anmälda bankrån minskade från 23 till 13 brott.

Brå publicerar den slutliga statistiken över anmälda brott 2016 först den 30 mars 2017. Då publiceras även konstaterade fall av dödligt våld 2016.

Statistiken över anmälda brott visar endast det antal brott som kommit till rättsväsendets kännedom och inte det totala antalet faktiskt begångna brott i samhället. För en mer heltäckande bild av den faktiska brottsligheten behöver även andra källor användas såsom brottsoffersundersökningar, exempelvis Nationella trygghetsundersökningen (NTU).

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Advertisements