Minskad frihet på internet

Organisationen Freedom House har analyserat bland annat restriktioner, pressfrihet och användning i 65 länder och rapporten omfattar 88 procent av världens internetanvändare. Läget för friheten på nätet har försämrats för sjätte året i rad:

  • Internet freedom around the world declined in 2016 for the sixth consecutive year.
  • Two-thirds of all internet users — 67 percent — live in countries where criticism of the government, military, or ruling family are subject to censorship.
  • Social media users face unprecedented penalties, as authorities in 38 countries made arrests based on social media posts over the past year. Globally, 27 percent of all internet users live in countries where people have been arrested for publishing, sharing, or merely “liking” content on Facebook.

För andra året i rad är det Kina som är det land där friheten begränsas allra mest, följt av Syrien och Iran (Nordkorea är inte med i rapporten). USA får i årets undersökning 18 poäng, där 0 noll är bäst och 100 sämst. Det är något bättre än året innan och det på grund av att landet infört begränsningar i underrättelsetjänstens NSA:s massövervakning.

Turkiet är ett av de länder där tillgången till internet har försämrats mest. Myndigheterna övervakar och begränsar människors användning och att de stängt ner tillgången till stora sociala medier. I rapporten betraktas Turkiet nu som ett ofritt land när det gäller Internet. Bästa länderna enligt rapporten är Island och Estland som båda får sex poäng i Freedom House bedömning.  Inget skandinaviskt land finns med i rapporten.

INternetfrihet

Sen förra rapporten som kom för ett år sen är det framför allt begränsningar för säkra meddelandetjänster, som Whatsapp och Telegram, som återkommer. Whatsapp som gör det möjligt att kryptera sina konversationer har blockerats i tolv länder, vilket är mer än något annan meddelandeapp. Länder som nu förbjuder tjänsten är Bahrain, Bangladesh och Etiopien. Anledningen sägs vara ett försök att ytterligare motverka protester från allmänheten. Användningen av Telegram har begränsats i fyra länder. Ett av dem är Kina som blockerat tjänsten eftersom den blivit allt mer populär bland människorättsaktivister.

Utvecklingen i sociala medier går enligt rapporten också åt fel håll. Det är nu 24 av de 65 undersökta länderna som på olika sätt begränsar människors tillgång till Facebook, Twitter och andra sociala nätverk. Förra året var det bara 15.

Freedom House är politiskt obunden organisation som grundades 1941 med målet att bidra med forskning om politisk frihet och demokrati. Sedan 2009 ger de ut rapporten Freedom on the Net.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements