10 miljoner invånare i Sverige

Idag, den 20 januari 2017, beräknas Sverige för första gången ha en folkmängd som överstiger 10 miljoner folkbokförda personer.

De senaste åren har befolkningen i Sverige ökat kraftigt. Anledningen till att befolkningen ökar är att det föds fler än det dör och att invandringen är större än utvandringen. Av ökningen från 9 till 10 miljoner står invandringsöverskottet för tre fjärdedelar och födelseöverskottet för en fjärdedel.

SCB och dess föregångare Tabellverket har fört befolkningsstatistik i 268 år. Historiskt har det tagit lång tid varje gång folkmängden ökat med en miljon. Mellan 8 och 9 miljoner invånare tog det 35 år, medan den senaste miljonökningen gick på 13 år.

– Vem den tionde miljonte invånaren i Sverige är vet vi inte. Det kan vara det nyfödda barnet eller någon som invandrat till Sverige, säger Linus Garp, befolkningsstatistiker på SCB, i ett pressmeddelande.

Modellen som SCB:s befolkningsklocka bygger på har en viss osäkerhet, och myndigheten kommer först i efterhand att mer exakt veta när befolkningen passerade 10 miljoner.

När SCB:s föregångare Tabellverket började med befolkningsstatistiken år 1749 bodde det knappt 1,8 miljoner människor i Sverige (exklusive Finland som då var en del av Sverige).

När vi passerade 9 miljoner 2004 utgjorde kvinnorna en större andel än männen, 50,5 procent kvinnor och 49,5 procent män. Sedan dess har antalet män ökat i snabbare takt än kvinnorna och i mars 2015 blev männen fler än kvinnorna. Av alla folkbokförda i Sverige är 82 procent födda i Sverige och 18 procent utrikes födda och det vanligaste födelselandet för de utrikes födda är Finland.

Befolkningsstatistiken i Sverige baseras på alla som är folkbokförda i landet. För att den som exempelvis invandrar till Sverige ska bli folkbokförd ska personen ha för avsikt och rätt att stanna i Sverige i minst ett år.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements