Rapport om terrorism med bristande verklighetsförankring

Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) är en permanent arbetsgrupp med personal från Säkerhetspolisen, Försvarets radioanstalt (FRA) och Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must). NCT:s uppgift är att göra strategiska bedömningar av terrorhotet mot Sverige och svenska intressen på kort och lång sikt. Varje år gör NCT en helårsbedömning av terrorhotet mot Sverige. Årets rapport är sällsynt misslyckad.

De bedömer att organiserad terrorism inte utgör någon fara för Sverige. Varken islamistisk, högerextremistisk, separatistisk/nationalistisk eller vänstermotiverad terrorism anses vara nån fara så länge vi pratar om organiserad terrorism. Detta är uppenbart en elbedömning när det gäller högerextremism.

Denna vinter har vi haft två terroristdåd i Göteborg. Både dåden sannolikt utförda av högerextremister, det ena troligen av en organiserad högerextremist vid namn Viktor Melin som häktats som misstänkt för brottet. Han är dock inte häktad för terrorism, vilket han självklart borde vara. Men att han inte är det är ytterligare ett tecken på att myndigheterna inte tar högerextrem terrorism på allvar trots att det i verkligheten är den enda terrorism vi har i Sverige.

Istället bedömer NCT att det största hotet kommer från islamistiska ensamma knäppskallar. Verkligheten är dock den att i stort sett alla terroristdåd i modern tid i Sverige och Norge utförts av högerextremister. Ofta ensamma knäppskallar till högerextremister. Bomben mot Norrskensflamman, Breiviks attack mot regeringskvarteren i Oslo och på Utøya, lasermannen Ausonius skjutningar i Stockholm, Mangs skjutningar i Malmö, Tingströms bomber, skolattacken i Trollhättan och Melins bomb i Göteborg (eventuellt bomber).

Att i ett läge när alla verkliga terroristdåd utförts av högerextremister påstå att islamistisk terrorism är det största hotet och att det är låg risk högerextremistiska terroristdåd förefaller mig mycket verklighetsfrånvänt och främmande. Ren verklighetsförfalskningen faktiskt. Alla experter från Säpo, MUST och FRA tycks hel ha tappat verklighetskontakten. NCT:s rapport är nog faktiskt knappt värt pappret den är skriven på.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements