Sarnecki och Englund missar det mest uppenbara om brottslighet och invandrare

Kriminologen Jerzy Sarnecki och Robert Englund från tankesmedjan Fores har skrivit en mycket bra debattartikel i GP om brottslighet och utrikesföddas överrepresentation. De lyfter fram att klass förklarar det mesta av överrepresentationen vilket är välkänt men alltid behöver poängteras:

Den viktiga frågan är inte i vilken utsträckning vissa invandrargrupper är överrepresenterade i brottsstatistiken utan varför. Enligt en studie publicerad 2013 är socioekonomiska förhållanden under uppväxten den främsta orsaken. Variabler som familjeförhållanden, ekonomi, utbildning och bostadssegregation förklarar nästan 70 procent av skillnaderna i brottsstatistiken mellan inrikes- och utrikesfödda.

Att utrikesfödda registreras för fler brott än svenskfödda beror alltså huvudsakligen inte på att de är födda utanför Sveriges gränser, utan på att de fått en sämre start i livet. En sådan insikt leder rimligen till andra politiska förslag än att man återigen ska konstatera att brottsligheten är högre bland utrikesfödda än inrikesfödda svenskar. Vi behöver fler studier som studerar olika brottstyper och tar hänsyn till flera viktiga bakomliggande variabler. Vi behöver också studier som söker förklaringar till de cirka 30 procent av variansen som inte förklaras av uppväxtförhållanden. Är det kulturskillnader, diskriminering inom rättsväsendet, grannskapseffekter eller något helt annat som är förklaringen? Det är här vi bör lägga mer resurser.

Samtidigt missar de det mest uppenbara och det som faktisk förklarar resten av överrepresentationen. Utrikesfödda är genomsnittligt mycket yngre än befolkningen i sin helhet och andelen män är hör bland utrikesfödda än i befolkningen som helhet. Män är den mest överrepresenterade gruppen i kriminalstatistiken och de flesta brott begås av unga. Det är faktiskt slarvigt av Sarnecki och Englund att missa detta. Att diskriminering i rättsapparaten också förklarar en del av överrepresentationen har också påvisats av Christian Diesen i en bok som kom 2005, Likhet inför lagen. Det påvisas också i en rapport som Sarnecki gjort för Fores inom ramen för ett projekt vid namn Hela Staden.

Budskapet från Sarnecki och  Englund understryks också av andra kända fakta. Brottsligheten i Sverige har minskat samtidigt som andelen utrikesfödda ökat. Finland som nästan inte har några utrikesfödda alls har en brottslighet som är 2-4 gånger högre än Sveriges brottslighet. Det finns inget samband mellan utrikesfödda och hög brottslighet helt enkelt. Det finns inget samband mellan andelen utrikesfödda och ökad brottslighet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Robert Englund

  Hej,

  Vad roligt att du över lag gillade vår artikel i GP!

  Jag skulle kort vilja kommentera den invändning att vi inte har tagit hänsyn till ålder. Det är en klok tanke eftersom ålder, precis som du nämner, spelar viss roll i brottsstatistiken över lag. Ålder har också använts som kontrollerats för i både BRÅs rapport och i Sarneckis forskning från 2013. Kanske något förvånande har dock ålder inte framträtt som en avgörande förklaring till skillnaderna mellan inrikes- och utrikesfödda i brottsstatistiken.

  Jag tror att snarare att viktiga förklaringar går att finna i forskning kring ”granskapseffekter”, det vill säga hur människor påverkas av och påverkar sin sociala omgivning. Det är ett brett begrepp som innefattar väldigt mycket, men kan kokas ned till att vi påverkar varandras syn på samhället. Om vi växer upp på en plats där utbildning har högt anseende och kriminalitet anses vara uteslutande dåligt så blir vi mer benägna att studera och mindre benägna att försörja oss på brottslighet, till exempel.

  Med vänlig hälsning,
  Robert Englund, Tankesmedjan Fores

  • Grannskapseffekter tror jag också har stor betydelse. Jag har aldrig sett nån forskning om detta med ålder och invandring. Kanske har det inte så stor betydelse eftersom gruppen med hög brottslighet ofta är födda här, men barn till invandrare (utrikesfödda). Att andragenerationen ofta är mer brottslig än första är ju välbelagt och de är ju födda här och inte födda utomlands. Det är ju också de som växer upp här som växer upp i en miljö där de upplever att de står utanför samhället. I Sarneckis rapport som jag länkar till tas ju hänsyn till kön så jag är helt införstådd med att ni kan det här och förstår frågeställningen.

   Jag har nog precis samma syn som er men skriver för en publik som består av 70% män och av samtliga mina läsare saknar 70% högre utbildning. Mina läsare är samma som också läser högerextrema sajter och inte alls samma som de som läser andra vänstersajter. Jag vill därför gärna understryka sådant som motverkar fördomar om invandrare.

   Sen en bisak. Jag tror inte alls det är stop and search som lett till några framgångar i New York. Jag tror mer det är släng ut, renovera och gentrifiera som lett till den utveckling vi sett. Sen har ju torts allt NY fortfarande en mycket hög brottslighet jämfört med svenska förhållanden. Sen är det ju alltid mycket lättare att få en minskning från en väldigt hög nivå än en minskning från en låg nivå.

   • Robert Englund

    Tyvärr har jag inte hunnit klicka runt på din sida så mycket (än), men det låter som om det är ett viktigt arbete du gör. Svåra frågor kräverkomplexa svar, vilket i sin tur kräver duktiga journalister, bloggare och folkbildare som förklarar sakers tillstånd på ett sakligt och pedagogiskt vis. Alla som lägger ansträngning på detta gör en viktig samhällstjänst i min mening.

    På Fores har vi ett folkbildningsprojekt som heter migrationsinfo.se. På hemsidan försöker vi presentera fakta och statistik och migration och integration med transparenta och tydliga källor. Målet är att alla ska kunna hitta lättbegriplig, korrekt och objektiv information om migrations- och integrationsfrågor. På så sätt försöker vi motarbeta mytbildning och missförstånd samt höja kunskapsnivån i frågorna.

    Apropå detta har Jerzy Sarnecki just skrivit en artikel i SVT Opinion om rapportering av brottslighet och populism. Han fösöker klarlägga hur olika aktörer använder sig av överdrivna halvsanningar för att skapa propaganda. Kanske kan vara av intresse för både dig och dina läsare. Läs här i så fall:

    http://www.svt.se/opinion/article12024918.svt

    Allt gott,

    • Jag använder mig ofta av Migrationsinfo. Vartannat år skriver jag ett inlägg med rubriken ”Hur många invandrare finns i Sverige” eller nåt liknande. Bas för informationen i artikeln hämtar jag oftast från migrationsinfo. Över tid är det mitt mest lästa inlägg (om jag lägger ihop de olika versionerna.

     Om du klickar runt på min sajt så ska du se att jag skriver mycket om brott. Det är på det sättet jag ser till att jag har många läsare. Jag skriver också oftast ut namnen på gängmedlemmar. Detta för att visa hur få de är och visa för mina läsare i olika förorter att jag faktiskt vet vad jag pratar om. Jag är ju numer 60 år gammal, men jag kan inte se nån som helst social och ekonomisk skillnad på förortsgängen idag och det gäng jag var med i på 1970-talet. Enda skillnaden är att de har skjutvapen nu och det hade inte vi.

     Tack för tipset om artikeln på SVT.