Kris för akutsjukvården – resultat av vårdcentralsprivatiseringar

Akutsjukvården är i kris. Överbelastad och med personalbrist. Det är den logiska följden av den avreglering och privatisering som skett inom den lokala vården. Vårdval gynnar de redan friska och de rika. Det har gett en sämre vård för fattiga och en sämre vård generellt.

Vårdcentraler har flyttat från fattiga områden till områden där det privata ägarna kan tjäna mer pengar. Människor har ingen aning om var vårdcentralen ligger och begriper inte vart de ska vända. Då blir det naturligt att söka sig till de stora akutmottagningarna istället. Alla vet var de finns nånstans. Följden blir överbelastning på akutmottagningarna. En överbelastning som också förvärras av personalminskningar och rationaliseringar på akutmottagningarna.

Privatiseringen och avregleringen av vårdcentralerna har haft precis samma negativa effekter som privatiseringen och avregleringen av skolan.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements