Färre sitter i fängelse

Allt färre sitter inspärrade i svenska fängelser trots att straffen blivit hårdare. På 10 år har antalet fångar minskat med nästan 25%. Från 5 533 personer år 2006, den högsta siffran i modern tid vad det gäller fängslade personer i Sverige, till 4 231 personer år 2016.

Huvudanledningen till den kraftiga minskningen är att de brottsbelastade generationerna som föddes på 1940-talet och 1950-talet blivit gamla och begår inte längre några brott. De har också börjat dö så de är inte längre lika många. En annan orsak är minskad brottslighet och  en tredje förklaring är att den slutna ungdomsvården avlastat fängelserna genom att yngre brottslingar hamnar där istället. Dessutom har det blivit vanligare med andra typer av straff som fotbojor och samhällstjänst när det gäller mindre brott.

Det är inte bara antalet fängslade som minskat. Också antalet fängelser har minskat från 58 till 47.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements