Byggande i Hammarkullen permanentar sociala problem och brottslighet

I Chicago fanns ett område som hette Cabrini Green. Det byggde som utslag av social ingenjörskonst för att snabbat skaffa en massa lägenheter för fattiga människor. Det blev en katastrof. Bygget genomfördes i ett mycket fattigt område med väletablerade kriminella gäng. Centralt i området var ett par höga punkthus. Mellan husen gick det att förflytta sig i skyddade passager. Cabrini Green hade inga halvprivata områden och den sociala kontrollen fungerade inte.

Cabrini Green

Cabrini Green

Kriminella tog snabbt makten över höghusen och polisen hade i praktiken begränsat tillträde. Olika gäng kontrollerade olika hus och stridigheter mellan dem var vanliga. Det är mycket lätt för kriminella gäng att kontrollera höghus. För att lösa problemen beslutade myndigheterna år 1999 att riva hela komplexet. 2011 revs det sista höghuset och det enda som återstår är en samling radhus. Hur det var i området avbildas bra i TV-serien Wire som handlar om ett likadant problem i Baltimore. Även i TV-serien rivs höghusen för att lösa problemen,

Cabrini Green

Cabrini Green

Nu tänker Göteborgs stad upprepa misstaget i Cabrini Green. Visserligen inte i lika stor skala vilket innebär att det inte kommer att gå åt helvete på samma kungliga vis som i Cabrini Green, men det blir nog ändå problem.

Hammarkullen

Hammarkullen

I Hammarkullen ska de bygga ett antal nya höga punkthus i närheten av torget och lamellhus på andra platser som har alla de problem som höghus har. Svårigheter att upprätthålla social kontroll, ingen kontakt mellan lägenheterna och de områden där barnan vistas, inga halvprivata områden såsom innergårdar. I Hammarkullen finns också väletablerade kriminella miljöer, framförallt kring familjen Alikhan. De har redan idag makt i vissa hus och trappuppgångar. Ett punkthus där de kan etablera sig från start skulle göra det ännu lättare för dem. Det som planerar hus och stadsbebyggelse i Göteborg, nu specifikt i Hammarkullen, har uppenbarligen inget lärt.

Det mest omtyckta området i Hammarkullen och dit folk gärna vill flytta från andra delar av stadsdelen är Sandeslätt. Ett område med lägre bebyggelse och en ansats till innergårdar där en viss social kontroll är möjlig. Andra områden med höga hus har betydligt större sociala problem och är inte lika populära. Punkthusen invid torget och de nya lamellhusen riskerar att bli ännu värre.

Inte nog med att punkthusen och lamellhusen som planeras är fula och skapar en miljö som inte är en stadsmiljö. De skapar också en dålig social miljö, risk för ökad makt till kriminella och stor risk för ökade sociala problem.

Istället borde de som vill bygga i Hammarkullen ta fasta på de områden i Göteborg som är verkligt populära. Majornas landshövdingehus med innergårdar och till viss del också Sandeslätts lägre hus med antydan till innergårdar. Innergårdar skapar halvprivata områden som skapar frihet samtidigt som det möjliggör social kontroll. Med punkthus och lamellhus skapas bara offentliga ytor som ger dåliga möjligheter till social kontroll.

Hammarkullen

Hammarkullen idag

Istället för at bidra till att lösa de problem som redan finns i Hammarkullen med bristande social kontroll, dåligt kontakt mellan bostad och utemiljö, inga halvprivata ytor med mera så kommer de byggnader som planeras att ytterligare bidra till att förvärra problemen i stadsdelen. Möjligheterna att skapa en tät mer stadslik bebyggelse tas inte alls tillvara. Möjligheterna att skapa en mer trygg miljö tas inte heller tillvara. Vad är det med arkitekterna, planerarna och beslutsfattarna. Begriper de inte hur sen stad ska byggas och hur en stad ska göras tryggare och i sin konstruktion motverka brott och våld. Som Majorna och Vasastaden. Det behövs inte mer av Hammarkullen, Hjällbo och Bergsjön. Det behövs mer av Gamlestaden och Kvillestaden.

Hammarkullen-Majorna

En jämförelse mellan Majorna och Hammarkullen som visar hur glest Hammarkullen är. Det glesa i mitten av Majorna är också ett miljonprogramsområde, Gråberget. Masthugget är inte med på bilden fastän de som gjort illustrationen hävdar det. Däremot finns delar av Kungsladugård med

Majorna och Hammarkullen är lika stora till ytan. Majorna har 17 000 invånare och Hammarkullen 8 000.

Okej, kanske tar jag i när jag jämför med Cabrini Green, men förslaget på ny bebyggelse i Hammarkullen är verkligen uselt. Den nya bebyggelsen kommer att bidra till att öka problemen i stadsdelen. Motsatsen hade varit möjlig.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

One Reply to “Byggande i Hammarkullen permanentar sociala problem och brottslighet”

Kommentarer inaktiverade.