Boscanin har fel om brott igen – det behövs varken poliser eller kameler

Det är välkänt att fler poliser inte nödvändigtvis leder till minskad brottslighet i stort. Däremot leder det till minskad brottslighet på de geografiska platser där de fysiska poliserna vistas. Fler poliser inte en bra och vettig åtgärd i en stad med lägre våldsbrottslighet än de andra storstäderna i Sverige och dessutom minskande våldsbrottslighet. Fler poliser är en dyr åtgärd med marginell effekt i ett sådant läge.

En mycket billigare åtgärd som också skulle leda till ökad upplevd trygghet (för det är vad Boscanin pratar om) vore att Boscanin och Göteborgs-Posten slutade ljuga om våldsbrottsligheten i Göteborg. När de ständigt hävdar att den är värre än nånsin och hela tiden ökar så skapar det otrygghet. Att det varit en långsam minskning i mer än 20 år och att våldsbrottsligheten förra året minskade i förhållande till år 2015 låtsas GP och dess ledarskribenter inte om. Antalet dödade i gängrelaterat våld 2015 var 12 och 2016 var det 7. Nästan en halvering. Om vi räknar bort det fall som är gängrelaterat men berodde på fylla under en fyllefest blir det en halvering. Att våldsbrottsligheten inte varit högre 2013-2016 än 2006-2009 låtsas de inte om. Att våldsbrottsligheten i förhållande till befolkningen var högre på 1990-talet låtsas de inte om.

Den bästa brottsförebyggande åtgärden var Volvos besked om många nyanställningar. Det ökar välfärden, minskar fattigdomen, leder till minskad rekrytering för gängen och att folk kan hoppa av. Fler jobb är en effektiv åtgärd för ökad trygghet och minskad brottslighet. Fler arbetstillfällen, fler jobb, är en bra och kostnadseffektiv åtgärd.

Andra bra åtgärder är att se till att folk kan leva på de inkomster de har. Socialbidrag och a-kassa måste gå att leva på. Vidare  behövs det bostäder. med bostadsbrist kan folk inte flytta från områden där barnen riskerar att hamna i kriminella gäng och den som blivit osams med kriminella har ibland inget annat val än att bli kriminell själv. Om det gick att flytta skulle det underlätta. Utan bostadsbrist skulle trångboddheten också minska. Det skulle minska antalet unga ute på gatan och därmed också möjligheterna till brott och rekryteringen till gängen.  Bostadsbyggande är en effektiv åtgärd mot brottslighet om det görs på rätt sätt.

Dåliga åtgärder är tillfälliga projekt, oavsett vad de handlar om. Det må gälla ekologisk odling eller kamelfarmer. Kulturprojekt eller utbildningsprojekt. Permanenta åtgärder i form av långsiktiga satsningar på utbildning och fritidssysselsättning för ungdomar är däremot bra. Minskad segregation genom förbud mot religiösa skolor och avprivatisering av skolväsendet vore också en bra åtgärd.

Boscanin är som vanligt ute och cyklar. Hon tänker extremt begränsat och har bara en tanke i huvudet. Att skapa ett hårdare och omänskligare samhälle för att få bukt med en påhittad jättebrottslighet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements