Det är inte hårdare tag mot kriminella som behövs

Det som behövs är metoder som minskar brottsligheten och nyrekryteringen. Hårdare tag minskar varken brottsligheten eller nyrekryteringen till de kriminella miljöerna. För att åskådliggöra detta kan vi titta på Göteborg. Göteborg har mindre brottslighet och färre skjutningar än de två andra stora städerna. Detta trots att staden har fler välkända kriminella nätverk och gäng än de andra stora svenska städerna och trots att 6 av Sverige tio fattigaste och mest utsatta områden finns i Göteborg.

Den bättre situationen har inte uppnåtts genom hårdare tag utan snarare motsatsen. Polisen arbetar långsiktigt för att bygga förtroende bland de som bor i utsatta områden. De arbetar återhållsamt i situationer där en konfrontation mellan polisen och ungdomar i nåt fattigt område riskerar att uppstå. Genom det sättet att agera i spända situationer ökar polisen förtroendet för dem. Ökat förtroende för polisen i fattiga områden leder till att brott lättare klaras upp. Folk blir helt enkelt beredda att prata med polisen. Polisen i Göteborg löser delvis därför en större andel av gängskjutningarna än polisen i Malmö och Stockholm.

En annan viktig orsak till mindre brottslighet och färre skjutningar i Göteborg är lägre arbetslöshet. Lägre arbetslöshet bland outbildade och fattiga ger sämre möjligheter för gängen att rekrytera och lagliga försörjningsmöjligheter för unga män. Det blir då mindre attraktivt att bli kriminell.

Det stora problemet i Göteborg när det gäller att få bukt med skjutningar och gängbrottslighet är bostadsbristen. Familjer med unga i farozonen för att sugas upp i kriminella nätverk måste ha möjlighet att flytta. Det samma gäller familjer som hamnar i konflikt med kända kriminella i ett område. Kan de inte flytta måste de ofta ta till olagliga metoder själva för att kunna freda sig. Ökat bostadsbyggande skulle därför vara en bra metod.

Som Lasse Wierup i DN skriver så måste också socialtjänst och annat fungera. Familjer som har ungdomar med problem måste få ordentlig hjälp. Det kan inbegripa fosterfamiljer, boenden av olika slag, sysselsättning på fritiden, extra insatser i skolan med mera. med hjälp av sådant minskas möjligheterna/risken för unga med problem att bli permanent kriminella. Vilka barn ungdomar det handlar om går ofta att se redan i förskolan så sociala resurser måste sättas in tidigt.

Ygemans ylanden om hårdare tag och hårdare straff eller borgerlighetens skall om fler poliser ger inte mindre brottslighet, leder inte till fler uppklarade mord och hjälper inte familjer där barnen har problem. Det är inte det som behövs. et som behövs är arbeten, bostäder, fungerande socialt arbete och ersättningar från a-kassa och socialtjänst folk kan leva på. Vidare behövs en polis för vilken folk har förtroende.

I slutändan ska vi också komma ihåg att brottsligheten trots allt minskar även om våldsbrottsligheten delvis ändrat karaktär. Minskningen av brottsligheten och våldsbrottsligheten har pågått sen 1990-talet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements