Fifflande fondbolaget Allra

Fondbolaget Allra, registrerat i Luxemburg, hade fyra fonder på premiepensionens fondtorg. Allra Lagom, Allra Modig, Allra Försiktig och Allra Ränta. Samtliga fyra har köpstoppats i väntan på att Pensionsmyndighetens utredning om eventuella oegentligheter och brott mot samarbetsavtalet blir klar.

Samtliga fondbolag som har fonder på premiepensionens fondtorg har tecknat ett samarbetsavtal med Pensionsmyndigheten som närmare reglerar villkoren. I detta avtal, som är ett standardavtal som är lika för alla fondbolag, ställs bland annat krav på att fondbolagen ska iaktta god sed på premiepensionsområdet och ansvara för att samtliga övriga aktörer, samarbetspartners och eventuella underleverantörer också följer denna sed. Dessutom ska fondbolagen på begäran av Pensionsmyndigheten skicka detaljerade och aktuella uppgifter om fondernas innehav till myndigheten.

Om det visar sig att ett fondbolag inte följer samarbetsavtalet kan detta få till följd att bolagets fonder avregistreras från fondtorget. Detta kan bli resultatet av Pensionsmyndighetens undersökning av Allras fonder. Omkring 130 000 premiepensionssparare har valt någon av Allras fonder och värdet på de totala tillgångarna är cirka 19 miljarder kronor. Fonderna kan nu inte väljas men de som har dem kan byta dem mot andra fonder.

– Köpstoppet innebär att Allras fonder inte går att välja. Stoppet gäller under den tid vår utredning pågår. Våra frågor till Allra rör bland annat innehaven i fonderna, säger Pensionsmyndighetens chefsjurist Mikael Westberg.

Ett annat skäl till att fonderna nu köpstoppas är att det riktats en stor mängd kundklagomål mot Allra via Pensionsmyndighetens kundservice.

– Det samarbetsavtal alla aktörer på fondtorget tecknar med oss ställer krav på att man agerar på ett förtroendefullt sätt i alla led – även vad gäller försäljning och marknadsföring. Givet de kundklagomål som vi har fått behöver vi utreda om Allra brustit på detta område, avslutar Mikael Westberg.

Många pensionsbolag hade avbrutit samarbetet med Allras fonder redan innan Peniosnmyndighetens undersökning och personer med pengar i fonderna har börjat lämna dem. Anledningen har varit att fonderna hade dålig avkastning, felaktiga och otillåtna avgifter, aggressiva och lögnaktiga försäljningsmetoder:

”Kund har blivit uppringd av Allra som erbjudit sig att förvalta kunds premiepension, kund har för närvarande förvaltning av Svenska Fonder, Allra har dock sagt till kund att de är på väg att avslutas/gå i konkurs.”

Det vill säga ett helt felaktigt påstående. En annan kund har återgett för Pensionsmyndigheten att man blivit uppringd av Allra som sagt till honom att han redan är kund hos dem, och att de vill att han ska förlänga sitt avtal. Även det något som inte alls tycks stämma.

”Kund ringer in hit till Pensionsmyndigheten för att kolla om han är kund hos Allra. När jag kollar igenom kunds fonder så ser det absolut inte ut som det, då han inte har en enda allra-fond”, skriver kundservice.

På myndigheten tar man uppgifterna på allvar, enligt Jimmy Larsson-Hagberg.

– Vi ser allvarligt på varje fall där pensionärer eller pensionssparare känner sig lurade eller vilseledda. Detta gäller oavsett om de blir uppringda av någon som utger sig för att vara från Pensionsmyndigheten eller om man byter någons premiepensionsfonder mot kundens vilja, säger han.

Det är också dessa missförhållanden som ligger bakom Pensionsmyndighetens undersökning och stängning av möjligheterna att köpa andelar i fonderna.

VD i Allra är Alexander Ernstberger som också är delägare i ett bolag som heter Supero Holding tillsammans med David Persson Rothman, grundare av Allra och Andreas Selin, styrelseledamot i Allra. Allra var fram till mitten av 2016 delägare i DS Platforms, en finansmäklarfirma på Malta. Supero Holding är för närvarane under avveckling. De övriga ägarna i DS Platforms var då Sustainable Holding som ägs Roland Johansson, VD i fondbolaget Solidar, och Roan Holding som ägs av Klas Hellman som är styrelseledamot för Granit Fonder. Klas Hellman har tidigare varit delägare i Granit Fonder. Bedömare på Nordnet anser enligt SVD att bolaget på Malta kan ha skapats för att tömma fonderna på pengar:

Sparekonom Joakim Bornold på Nordnet reagerar på uppgifterna och tycker att det är självklart att kopplingarna mellan företrädare för PPM-jättarna ska utredas, särskilt efter skandalen i Maltabaserade Falcon Funds.

– Där kunde man misstänka att de hade skapat produkter för att föra ut pengar ur fonden. Med det som bakgrund blir man orolig när det dyker upp fler kopplingar till Malta och derivatprodukter samt fondbolag med fonder på PPM, säger Joakim Bornold.

Solidar är dessutom ett av de fondbolag som har flest klagomål.

GranitFonder har sagt att de inte har några affärer med bolag på Malta och att Hellmans investeringar där inte har någon koppling till dem.

I styrelsen för Allra sitter förutom de redan nämnda Persson Rothman, Ernstberger och Selin också Meg Tivéus, Marcus Tobiasson och Karin Moberg.Tidigare har Ebba Lindsö och Thomas Boström suttit i Allras styrelse. Meg Tivéus och Karin Moberg valdes in i december 2016.

Meg Tivéus sitter i flera olika svenska företags styrelser, ett av dem är Swedish Match AB, ett annat är Arkitektkopia. Hon har tidigare varit VD för Svenska Spel där hon misstänktes för tagande av muta. Efter tiden hos Svenska Spel började hon arbeta som konsult hos spelbolaget Boss Media. 2015 fick hon en rejäl restskatt på grund av en felaktig deklaration.

Karin Moberg är också styrelsemedlem i bland annat SBAB Bank och Doro.

Ernstberger och Persson Rothman har för sin del varit inblandade i tveksamma fondaffärer tidigare:

Allramännen härjade ett tag i Norge med ”pensionsförvaltning” tills det visade sig att deras bolag Oak Capital roffade åt sig hälften av spararnas pengar. De fick fly hals över huvud undan skandalen, men inte undan lagens korta arm. Norska ­Finanstilsynet (motsvarar Finans­inspektionen) slog fast att gossarna ”begått allvarliga och systematiska brott mot kraven på god affärssed”.

Därmed över till en finess i kapitalistisk lagstiftning. Brott mot god affärssed är kanske inte så bra för ­affärerna, men inte nödvändigtvis brottsligt.

Och så var det bara att börja om på ny kula i Sverige, främst genom en aggressiv telefonförsäljning med utfästelser om guld och gröna skogar till omisstänksamma pensionärer. Osnyggt men lagligt.

Bolaget Allra som förvaltare blev synnerligen framgångsrikt i konsten att berika ägarna. Bland annat genom en 281 procent ­högre avgift än i statens AP-fonder. Vinsten ­senaste året blev 128 miljoner till gossarna. Resultatet av deras ”förvaltning” var inte ens hälften av vad de statliga pensionsfonderna ­presterade.

Genom usel ­förvaltning och ­extremt högt vinst­uttag på pensionärernas bekostnad blev Allras ägare kvickt ­rika. Om dessa unga begåvningar hade stulit en procent av det värde de lurat pensionärerna på, alltså stulit gammaldags genom inbrott, hade det blivit fleråriga fängelsestraff. Men brott mot god affärssed är inte brott enligt gällande synsätt. ­Lagen ser mycket strängare på ­snatteri.

Allra har för sin del svarat på ovan citerade salva från Jan Guillou i ett debattinlägg i Aftonbladet betitlat Vad är skandalen? Småspararguiden har försökt svara på deras fråga och utreda vad skandalen är:

Det är inte bara höga fondavgifter som kan urholka värdet i en fond. Förvaltarna kan också blåsa spararna på pengarna genom att göra ett dåligt jobb när de gör affärer med fondens pengar. Om dessa dåliga affärer görs med en motpart som är kompis med fondbolaget blir de dåliga affärerna dåliga för spararna men bra för fondbolagets kompisar. För att lyckas med denna stöld underlättar det väsentligt om dessa tre saker är på plats:

  • Fonden får gärna vara registrerad utomlands där reglerna och tillsynen är svagare och svenska Finansinspektionen har begränsad insyn.
    Allra har sina fonder i Luxemburg, check!
  • Kompisen man gör affärer med behöver vara ett värdepappersbolag och gärna registrerat i ett land med dålig insyn. Helst utanför EU.
    Allra har ett eget värdepappersbolag i Dubai där varken Pensionsmyndigheten, Finansinspektionen eller Skatteverket har någon insyn, check!
  • De dåliga affärerna bör göras med ett värdepapper som handlas utanför de registrerade börserna för att undvika spårning och genomlysning. Det får gärna vara ett komplext derivat som handlas sällan och som är svårt att sätta ett pris på.
    Det största innehavet i Allras fonder Lagom och Modig utgörs av en komplex option som det inte sker någon extern handel i och som inte värderas av någon oberoende part, check!Allras karta

Allting pekar på att Allra använder bolaget i Dubai som mellanhand när fondbolaget i Luxemburg köper en komplex och svårvärderad option. När den förmodade handeln mellan Luxemburg- och Dubai-bolaget sker kan de ta ut nya avgifter eller skruva på priserna och på så sätt slussa ut spararnas pengar från Luxemburg till Dubai och sedan till moderbolaget i Sverige. Vi har inte bevis för att det sker någonting brottsligt, men upplägget har mycket gemensamt med skandalen i Falcon Funds där det fortfarande saknas 1,2 miljarder kronor.

Redan 2009 diskuterades ett företag där Persson Rothman och Ernstberger var aktiva, nämligen Svensk Fondservice, som ett oetiskt lurendrejeriblag på sajten knyt.se. Då handlade det tillstor del om tveksamma försäljningsmetoder, vilseledande marknadsföring och oetisk rådgivning.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements