I inget annat land använder kriminella så mycket granater

Användandet av handgranater bland kriminella i Sverige saknar motstycke i andra länder i Norden och Europa, konstaterar polisen i en rapport till regeringen som SVD tagit del av.

Användandet av handgranater har ökat kraftigt mellan 2015 och 2016 – år 2015 detonerades 10 handgranater medan det under 2016 registrerades 27 fall. Under 2015 hade polisen totalt 45 ärenden med handgranater medan antalet var 52 år 2016.

Enligt polisen finns det främst 5 skäl till att blivit vanligare att använda handgranater:

  • Stor tillgång
  • Lågt pris
  • Många konflikter mellan konkurrerande grupperingar inom kriminell miljö
  • Normalisering (en börjar, fler följer efter)
  • Låg risk för lagföring

Det som spökar är väl sannolikt svenska kriminellas täta band med det forna Jugoslavien där det finns en mängd militära vapen på drift. Skjutvapen tycks numera till viss del komma från vapenfabriker i Slovakien eller Turkiet så kanske är förråden av skjutvapen är slut, men inte förråden av handgranater.

Polisens rapport har sammanställts på uppdrag av regeringen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements