Fällande dom för dödsolycka på SSAB i Luleå

Den 1 mars, igår, föll domen i rättegången om kalkugnsolyckan inne på SSAB:s område i Luleå 2011, där Gustaf Seppelin Solli brännskadades svårt.

Först fyra år efter olyckan delgavs tre personer misstanke om brott. Åklagaren ändrade sig sedan. Endast Nordkalk som skötte driften av den den anläggning där olyckan inträffade och en chef vid företaget blev slutligen åtalade för dödsolyckan.

Nordkalk fälldes i tingsrätten och dömdes att betala böter på 3 miljoner kronor. Åklagaren hade yrkat på 3,5 miljoner. Platschefen dömdes för grovt arbetsmiljöbrott till villkorlig dom och dagsböter.

Gustaf Seppelin Solli, som idag är 24 år gammal, arbetade för en firma som fått i uppdrag att rengöra en kalkugn inne på SSABs område i Luleå. Efter att ha fått instruktioner om att spruta vatten in i en ugn fick han och Johan Löfroth frätande kalk över sig. Totalt skadades 5 personer, Johan Löfroth avled av sina skador. Det hade skett en olycka tidigare samma dag med en skadad person som följd. Trots det stoppades inte arbetet.

Facket är dock i grunden nöjda med domen även om de kanske när åsikten att arbetsmiljölagstiftningen är lite vek och svag och att processen tagit för lång tid:

Roger Forsberg, huvudskyddsombud på SSAB i Luleå, är nöjd med att det blev en fällande dom, både för platschefen och företaget.

– Det är viktigt för framtiden att tingsrätten markerar tydligt.

Han tycker att det är beklagligt att processen tagit över fem år.

– Vi har påtalat att det måste bli mer resurser till åklagarmyndigheten. Sedan kan man ha synpunkter på att även underentreprenörerna borde ha åtalats. De har inte gjort korrekta riskbedömningar.

[…]

Anders Ferbe säger att det är viktigt att komma ihåg att det inte finns några segrare när människor skadas på arbetet.

– Även om domen på intet sätt lindrar det som de skadade fått utstå är den principiellt viktig. Den är en kraftig signal till alla arbetsgivare och underentreprenörer att de har ett arbetsmiljöansvar och att de måste ta arbetsmiljöfrågorna på ett betydligt större allvar än vad många hittills gjort, säger Anders Ferbe.

Anders Ferbe är IF Metalls förbundsordförande.

Gustaf Seppelin Solli har redan tidigare fått ersättning från Afa försäkring, totalt 1,2 miljoner kronor för missprydande ärr.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements