”Godhet i generna”

I teveprogrammet med titeln ”Godhet i generna” som senast sändes den 28 februari sa en forskare att vad hjälper det med ännu en evolutionsvetenskaplig forskningsrapport, vi måste använda kunskapen, starta en altruistisk revolution, som sprider osjälviskhet. Precis!

Det är som om den evolutionära utforskningen av människan i stort sett ignoreras av samhällsvetenskapen och politiken. Och många av evolutionsforskarna verkar nöjda med att sitta i sina elfenbenstorn och inte dra några politiska slutsatser av sina rön.

Det verkar som om många människor fortfarande utgår från att människan inte har en medfödd natur – att hon föds som ett tomt blad på vilken kulturen kan skriva vad den vill. Så är det ju inte. Vi påverkas av såväl biologiskt arv som kulturell miljö.

Vi är ganska sociala och hjälpsamma varelser av naturen. Men i första hand är vi ofta osjälviska gentemot dem vi uppfattar som ”vår egen grupp” – en grupp som kan omskapas, minskas, utökas, men det tar TID!

Före första världskriget ville vänstern att arbetarna i Europa skulle enas mot den aggressiva nationalismen som drev världsdelen mot krig. Men i slutändan var det inte arbetarklassen i Europa (och världen) som var den starkaste ”vi-gruppen”. Det var den egna nationen. Så arbetarna dödade varandra i den egna nationens namn.

Min slutsats: Det finns problem med att ersätta en samlande inåtriktad positiv fredlig vi-nationalkänsla – som i Sverige – med söndrande mångkulturalism och luddig globalism.

Hans Norebrink, vårdarbetare, fil kand internationella relationer

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements