GP:s lögn om skottskador – har inte fördubblats i Göteborg

Antalet skottskadade som vårdats på sjukhus i Sverige har fördubblats mellan 2008 och 2015. Från 62 till 118. Rubriken till en artikel om dödligt våld och skottskadade skriker ut att antalet vårdade för skottskador i Göteborg fördubblats. Det är en helt felaktig rubrik. Inget i artikeln som GP publicerat visar att så är fallet.

Eftersom antalet skjutningar och skjutvapenmord per år i Göteborg under perioden 2006-2009 var lika många som perioden 2013-2015 finns det heller ingen anledning att tro på en fördubbling i Göteborg mellan 2008 och 2015. Mellan 2006 och 2014 var det en liten minskning av antalet skjutningar per invånare i Göteborg (som låg högst 2006 men inte 2014) men en ökning i Stockholm och Malmö.

I hela Sverige har dödsskjutningarna under samma period dock fördubblats(från 14 till 31) vilket stämmer väl med ökningen av antalet skottskadade som vårdats på sjukhus (från 62 till 118).

Det dödliga våldet ökade kraftigt mellan 2014 och 2015. Denna ökning beror på en ökning av det gängrelaterade våldet. Huvuddelen av den ökningen skedde i Västra Sverige som under 2015 hade bomben i Torslanda som dödade 4, ett trippelmord i Uddevalla, dubbelmordet på Vår Korg & Bar samt skolmorden i Trollhättan med 4 döda om vi också räknar gärningsmannen. Mellan 2015 och 2016 har antalet dödade i gängvåld minskat i Göteborg men inte i Sverige enligt de preliminära uppgifter som finns.

Det vanliga dödliga våldet som fortfarande dominerar har fortsatt minska under 2015 och troligen också under 2016. Detta våld är i stor utsträckning alkoholrelaterat. Men minskat bruk av alkohol minskar våldet. Sverige håller därmed på att bli som andra europeiska länder där det gängrelaterade våldet länge dominerat när det gäller dödligt våld.

Antalet skottskadade i Göteborg som vårdas på sjukhus har med all sannolikhet inte fördubblats mellan 2008 och 2015 trots att det skett en fördubbling i Sverige. GP:s rubriksättare(eller är det TT:s) eller artikelns journalist Malin Ekmark har totalt tappat koncepterna. Tidningen ropar ut en lögn. Det vanliga dödliga våldet har minskat medan det gängrelaterade ökat. 2015 och 2016 har det dödliga våldet varit klart större än perioden 2008-2014.

Läs mer:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

PS. 10:28. GP har nu ändrat rubriken på artikeln.

Advertisements