Det är inte fel att låta dömda arbeta på förskola

En förutsättning för att brottslingar ska kunna bli före detta brottslingar är att de får ett arbete. En känd gängmedlem i Göteborg lyckades få ett arbete på en förskola. Det är i grunden nåt bra. Det är ett sätt att försöka lämna sitt tidigare liv.

Att förskolan och de ansvariga för förskolan missade att ta det registerutdrag från brottsregistret förändrar inte den saken. Även med ett registerutdrag hade han sannolikt fått arbetet för de brottsutdrag som begärs handlar bara om brott som är relevanta när det gäller övergrepp mot barn.

Det handlar om en ung man, känd från gängkretsarna i Biskopsgården. Han heter Adrian Kastrati och så vitt jag kan förstå utgör han knappast en fara för barnen på förskolan. Det enda han är dömd för är förberedelse till mord. Han dömdes mot sitt nekande till ett års sluten ungdomsvård. Därefter har han blivit beskjuten. Kanske har han aldrig begått nåt allvarligt brott (att han är dömd är inte nödvändigtvis ett bevis för skuld), kanske har han bara dömts för att han är släkt med en av de ledande i Vårvädersligan, Berat Kastrati.

Kanske har han tagit ett jobb i förskolan för att försöka komma bort från kriminella vänner och gängbildningar. Vilket ju är en oerhört positiv utveckling. Ett positivt steg.

Att han tagit och fått ett jobb är bara bra. Att tvinga bort honom från förskolan är troligen bara negativt. Det ska inte vara så att personer med anknytning till gäng  eller som är släkt med personer med gänganknytningar inte ska kunna få arbete. Det är snarare så att det är mycket viktigt att de får arbete och får behålla sitt arbete, oavsett sin bakgrund och historia.

Det som socialdemokraten Jahja Zeqiraj säger är negativt när det gäller bekämpningen av den grova brottsligheten. Det skedda är inget att beklaga vad det gäller själva anställningen. Däremot är det ju allvarligt att de ansvariga inte väntade på utdraget ur belastningsregistret.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements