Okunniga vänsterpartister med idiotiska förslag

Två okunniga vänsterpartister, Staffan Norgren från Södertälje och Per Sundgren från Stocholm, har skrivit en debattartikel om gängvåldet i Aftonbladet. Det som de föreslår är okunnigt och felaktigt. De föreslår fler poliser och hårdare straff.

Fler poliser har enligt forskning mycket liten effekt på brottsligheten. Däremot har fler poliser på gatan och vissa områden på de tider då brott begås positiva effekter. Men antalet poliser i sig har ingen större betydelse. Det viktiga är istället hur polisen arbetar.

Hårdare straff har ännu mindre betydelse än fler poliser. Det har ingen betydelse alls. Påverkar inte brottsligheten alls och påverkar helt klart inte den grövre gängrelaterade brottsligheten.

Det är alltså polisens arbetsmetoder som måste ses över. De måste arbeta långsiktigt och förebyggande. Bygga upp förtroende bland befolkning framförallt bland unga. Det kan de inte göra genom hårdare tag och hårdare metoder utan bara genom att arbeta återhållsamt med inriktning på de som begår brott och inte på några andra.

Hårdare tag och fler poliser leder ofta till att oskyldiga drabbas av polisens åtgärder med bristande förtroende som följd. Bristande förtroende för polisen leder till att ingen vill parta me polisen och brott blir svårare att lösa. Det som de två vänsterpartisterna föreslår motverkar med andra ord sitt syfte och minskar inte brottsligheten, än mindre den gängrelaterade brottsligheten.

Den polis som lyckats bäst i kampen mot gängbrottsligheten är polisen i Göteborg. De har lyckats lösa fler gängrelaterade brott än vad de gjort i Stockholm och Malmö. Lokalbefolkning i förorterna pratar med dem då de länge haft ett mjukare arbetssätt där en grundpelare är att oskyldiga inte ska drabbas. Däremot ska självklart de som är kända kriminella punktmarkeras. Det som behövs är bl.a. ett förändrat arbetssätt hos polisen

För att inte gängen ska rekrytera nya unga krävs också förebyggande insatser. Det kan vara fler arbetstillfällen och när personer från kriminella gäng får jobb ska de inte omedelbart sparkas ut så som skett i Torslanda i Göteborg. Andra förebyggande åtgärder är långsiktiga satsningar på en bättre och likvärdig skola. Privatiseringen av skolan har skapat ökad segregation och ökad klassklyftor, något som leder till mer brottslighet och att det blir lätt för gängen att rekrytera.

Fler bostäder är också viktigt. Idag är många i arbetarklassens förorter trångbodda och andra är bostadslösa. För att råd bot på detta måste det byggas fler hyresrätter, både små för unga människor och stora för familjer.

De två vänsterpartisterna anser också att vänstern svikit. Problemet i det sammanhanget är dock inte att vänstern på något sätt bagatelliserat brottslighet, utan att frågan alltid varit en icke-fråga i vänstern. Vänsterns okunnighet (vilket inkluderar Norberg och Sundgren) gör att de alltför ofta skyller på polisen och när de inte gör det kommer de med orimliga förslag.

Identitetspolitiken inklusive omfamnandet av alla möjliga slags föreningar i förorten och identitetspolitiken har lett till att vänstern stött grupper som Megafonen i Stockholm och Pantrarna i Göteborg som uppmanat folk att inte prata med polisen. Inte nog med det, Pantrarna var infiltrerat av kriminella och en av de som dödades i det senaste dubbelmordet i Stockholm hade en koppling till Megafonen.

Vänsterns okunnighet om polisen gör att ingen förstår hur polisen kan och bör arbeta och ingen bryr sig heller. Dessutom har väldigt få inom vänstern arbetarbakgrund och istället blir delar av arbetarklassen idoliserad och exotiserad. Allt som kommer från folk som kan uppfattas som rasifierad arbetarklass blir automatiskt bra i den identitetspolitiska vänsterns ögon. Det är förstås ett svek mot arbetarklassen. I gubbvänsterns (exemplifierat av Norberg och Sundgren) ögon blir det omvänt. Folket i förorterna måste hållas i schack med fler poliser och hårdare straff. Mer våld från samhället mot de fattigaste är deras recept. Det är också ett svek.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

5 Replies to “Okunniga vänsterpartister med idiotiska förslag”

 1. En hunsad hund förstår ofta vad husse vill utan att husse behöver ryta i. När husse (Löfven och hans jävla högerregering) vill ha hårdare tag då följer den hunsade hunden (vänsterpartiet) genast med i spåret i förhoppning om att möjligen nån gång i framtiden få nån minimal korvbit i belöning.

  Fy fan för vänsterpartiet.

 2. Utpekandet av polisen som ansvarig för politiska och juridiska missgrepp tjänar inget till. Det är inte polisen som inte arbetar, det är politiker och domstolar som vägrar göra något. Polisen griper och släpper samma individ gång på gång.

  Här finns bara en lösning; internera. Man måste låsa in de här knarkhandlarna och deras support. Det betyder att man måste vilja göra det. ”Politik är att vilja” sa statsministerns som kom till dukat bord. Dagens ansvariga vill ingenting, deras enda åsikt är ”gånge denna kalken från mig”.

   1. 1) Jag skulle aldrig jämföra Sverige med USA.

    2) Polisen släpper ”känd av polisen” nästan omedelbart, varpå denne fortsätter. Internera.

    3) /*Off-topic, borttaget*/ #Anders_S

    4) Vad ska vi göra med utrikiska beväpnade knarkhandlare? Internera.
    5) Önsketänkandet är förhoppningen att man kan avstå från tvång. Det går inte.

    1. Eftersom dina förslag inte hjälper mot nåt är de meningslösa. Om du kan prestera någon from av belägg för att de hjälper gör det. Upprepar du dina ståndpunkter i en ny kommentar kommer den kommentaren inte att godkännas. Det blir helt enkel för tjötigt. Punkt tre borttagen då den är off-topic.

     Och ett svar på punkt 2 och punkt 5.

     Att var känd av polisen är inget brott. Att vara dömd tidigare innebär inte att en person är skyldig till nåt nytt brott.

     Ingen argumenterar mot straff i form av fängelse för grova brott. Men de är tyvärr inte långsiktigt effektiva när det gäller att bekämpa brottsligheten.

Kommentarer inaktiverade.