Brottsbekämpningsförslag som inte hjälper

I debatten om brott återkommer ständigt samma verkningslösa förslag. Här ska jag presentera några av dem. Det handlar om förslag som inte minskar brottsligheten, som inte kommer åt gängbrottsligheten och som inte skapar ett bättre samhälle.

I detta sammanhang ska vi också komma ihåg att Sverige är ett av de länder som har allra minst brottslighet i världen och svenska städer hör till de städer som har minst brottslighet. Det skjuts lite mer i större svenska städer än i andra större nordiska städer och mordfrekvensen är lite högre men mordfrekvensen (antal fall av dödligt våld per 100 000 invånare) i Sverige är lika låg som i Norge och Danmark och betydligt lägre än i Finland.

Men låt oss återge till åtgärder som inte hjälper.

Hårda och lång straff – vetenskapen och forskningen visar att detta inte har nån effekt på brottsligheten, allra minst våldsbrottsligheten. Om det hade haft effekt hade USA haft lägre brottslighet än Sverige. Så är det inte.

Övervakningskameror – forskningen visar att det inte har nån effekt alls på våldsbrottslighet. Däremot lokal effekt på inbrott och stölder som då flyttar till andra platser. Om detta hade varit effektivt mot våldsbrott hade Storbritannien som har övervakningskameror precis överallt haft en lägre brottslighet än Sverige men så är det inte.

Fler poliser – fler poliser kan ha viss effekt, men det beror helt på hur de arbetar. Fler poliser har dock enligt forskningen ingen effekt på våldsbrottslighet om det inte också kombineras med sociala åtgärder. Det viktiga är dock inte fler poliser utan hur polisen arbetar.

Hårda tag – i allmänhet rent kontraproduktivt. Förvärrar upplopp, ökar mängden bilbränder och minskar vanligt folks förtroende för polisen.

Stopp för invandring/utvisning av invandrare – Har ingen betydelse för brottsligheten. Invandrare är visserligen överrepresenterade i brottsstatistiken. Men det beror i första hand på att på att de är fattigare och yngre än befolkningen i snitt. Däremot finns det inget som helst samband mellan många invandrare i ett land och brottslighet. Finland har 2-4 gånger så hög brottslighet som Sverige men bara en bråkdel av det antal invandrare som finns i Sverige.

Bättre och annorlunda beväpning hos polisen – påverkar inte brottsligheten alls. Polisen i Finland är tyngre beväpnad än polisen i Sverige. Sverige har lägre brottslighet. Polisen i Danmark och Norge har mindre beväpning än svensk polis. Brottsligheten är densamma. Polisen i Storbritannien har mindre beväpning än svensk polis. Brottsligheten är högre i Storbritannien.

Det finns säkert fler saker som inte hjälper. Det är tyvärr de ovan nämnda förslagen som politiker radar upp när de vill visa att de minsann tänker bekämpa den grova brottsligheten och vill visa handlingskraft. Eftersom inget av förslagen hjälper blir resultatet bara ett sämre samhälle med större klyftor vilket i sin tur göder brottsligheten. Förslagen är med andra ord kontraproduktiva.

Bår har dock tagit fram en rapport om vad som bevisligen hjälper:

  • Polisen bör koncentrera sina insatser till platser och tider där mest brott begåtts, så kallade hot spots.
  • Resultaten blir bättre när repressiva polisiära insatser kombineras med insatser av social karaktär. Renodlat avskräckande och straffande åtgärder mot ungdomar från rättsväsendets sida kan snarare ha negativa effekter.
  • Det kan vara effektivt att fokusera på högaktiva kriminella och hårdbevaka dem i kombination med att de erbjuds sociala insatser.
  • Så kallad situationell prevention kan minska tillfällena till brott.
  • Lokalt dialogbaserat polisarbete, i samverkan med andra, kan öka de boendes förtroende för polisen.

Läs mer om Brå:s rapport.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements