Skogsstyrelsen kör över miljön

Skogsstyrelsens ledning har låtit meddela att de ska sluta registrera nyckelbiotoper i hela nordvästra Sverige. Det sker helt utan förvarning och myndigheten ska omedelbart sluta med att inventera skogsområden med mycket höga naturvärden hela vägen från norra Värmland upp till Kiruna. Det förefaller som om Skogsstyrelsen helt går i storbolagens ledband.

– Det här är ett av de största sveken mot naturvården vi sett i Sverige på länge. Effekten blir att särskilt skyddsvärd och känslig skog, där det finns eller kan förväntas finnas rödlistade arter, riskerar att avverkas, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen, i ett pressmeddelande.

Nyckelbiotoper är skogsområden med mycket höga naturvärden som anses ha mycket stor betydelse för skogens flora och fauna. Områdena utses genom en bedömning av biotopens struktur, artinnehåll, historik och fysiska miljö i dag. Idag är långt ifrån alla nyckelbiotoper upptäckta. Därför har Naturskyddsföreningen länge påtalat behovet av en ny nationell nyckelbiotopsinventering.

– Skogsstyrelsen riskerar med vidöppna ögon att många tusentals hektar av de mest skyddsvärda skogsområdena kommer att avverkas, säger Johanna Sandahl.

– Naturskyddsföreningen har under många år dokumenterat hur bolagen misslyckats med att själva identifiera dessa områden och följaktligen anmält områdena för avverkning. Nu blir det enkelt för markägare och skogsbolag att undgå lagkraven om samråd och avverka unik, särskilt värdefull skog utan att någon känner till det.

Kunskapsunderlaget behöver öka för att ge markägare tydliga planeringsförutsättningar för sitt skogsbruk. Markägare har länge efterfrågat långsiktiga spelregler, något som undermineras av detta beslut. Nyckelbiotoperna kommer alltjämt att finnas där, oavsett om de registreras eller inte. Istället för att förbättra kunskapsunderlaget och öka möjligheterna att nå miljömålen, inför Skogsstyrelsen ett kunskapsförbud för nordvästra Sverige.

– Skogsstyrelsen kör med detta beslut över miljörörelsen. Tvärtemot den konstruktiva dialog myndigheten arbetar för  i sin samverkansprocess så skadar man allvarligt samarbetet om nyckelbiotoper. Beslutet går däremot helt i linje med skogsbolagens önskemål.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements