19 personer dömda i omfattande bedrägerihärva

19 personer stod åtalade i en omfattande bedrägerihärva gällande bland annat nystartsstöd, anställningsstöd och assistansersättning. Totalt har cirka 1,6 miljoner kronor betalats ut på falska grunder. Förra veckan meddelade Solna tingsrätt dom i ärendet – samtliga brottsmisstänkta personer dömdes. Huvudmannen i ärendet, Ahmad Rauahneh, dömdes till två års fängelse samt näringsförbud i 5 år. De dömda ska också betala tillbaka drygt 1,6 miljoner kronor till Arbetsförmedlingen.

Brotten har begåtts under perioden september 2012 till december 2014. Genom att vilseleda handläggare på Arbetsförmedlingen har Rauahnehs bolag, sannolikt Amani Bygg & All Service AB, fått omkring 140 utbetalningar och krediteringar på felaktiga grunder.

Utöver huvudmannen har ytterligare 18 personer dömts för bland annat medhjälp till grovt bedrägeri med skadestånd till Arbetsförmedlingen som påföljd.

– Det här är en viktig dom i många avseenden. Att huvudmannen skulle dömas kan tyckas självklart, men domen är framför allt en viktig signal till de personer som bistått i brottet, säger Anders Gustafsson, kammaråklagare på Ekobrottsmyndigheten i ett pressmeddelande.

De som bidragit till brottet har gjort så bland annat genom att låta huvudmannens bolag ange dem som anställda i bolaget för att sedan föra tillbaka sina ”löner” till huvudmannen.

– Det kanske i stunden upplevdes som ganska obetydligt, men genom att möjliggöra för bolaget att lämna falska uppgifter till Arbetsförmedlingen har de aktivt medverkat till ett omfattande och grovt angrepp på vårt välfärdssystem, säger Anders Gustafsson.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements